F.d. Thulinska gården 1940-talet (?), 1973 och hösten 1981

Manteres bensinpump
Gården med bensinpump på trottoaren. Mackarna i Nykarleby av Lars Pensar.
Publicerad i Nykarlebyposten.
(Inf. 2009-10-14.)Gustav Adolfsgatan 18 vid korsningen med Bankgatan, mot nordväst. Notera att Gustav Adolfsgatan inte var asfalterad norr om Bankgatan och att en del har plåttak och en annan del tegel! Huset till vänster. Förstoring.
Foto: Sven Bertlin 1973.


Under 1970-talet när Emil Mantere, som 1938 öppnat velocipedverkstad i byggnaden, var ägare fanns där bland annat en skomakare, Sportmagasinet Mattsson och senare glasmästeriet AK Glas. Arbetskraftsbyrån, d.v.s. arbetsförmedlingen fanns i bortersta lokalen.På gårdsplanen begicks ett mord år 1883. Uthusets sydfasad, i vilken Mäenpää från Haralden hade cykelreparationsverkstad. Bankbilsgarage fanns i uthuset.
Foto: Sven Bertlin 1973, fakta Lars Pensar.
Till höger syns en del av Salem.
Auktion 1933.


Två st av stock uppförda byggnader (gård jämte uthus) vid Bankg. 12 i Nykarleby säljes för rivning och bortflyttning till mest bjudande.
Anbud inlämnas till Sparbanken Deposita, Nykarleby senast den 11.5.1981. Närmare uppgifter lämnas per tel. 967-20 299/Strang.

JT den 1 maj 1981.Hösten 1981 resulterade annonsen i detta.
Foto: Lars Pensar.


Läs mer:
Thulins av Erik Birck.
Thulins garveri.
Manteres cykelmärke.
Gården från ovan.
Gården på en bild från 1946.
Uusikaarlepyy i Autoteknillinen Käsikirja.
M E Mantere monterade — nykarlebyborna cyklade av Johan Sandberg i Jakobstads Tidning 1987.
Fler av Sven Bertlins foton från promenaden.
(Rev. 2023-05-30 .)