Wiks hotell


Meri Virtanen född Liljedahl poserar utanför sin fars Arthur Liljedahls affär. Notera trafikmärket, kantstenarna och den torftigt stagade telefonstolpen! Byggnaden är Wiks hotell.


Sonen Rainer Virtanen tillhandahöll fotografiet ur Meris album.


Läs mer:
Byggnaden ur en annan vinkel.
(Införd 2004-09-12.)
Bankgatan 10 mot väster. Varför var det parkeringsförbud?