Wiks hotell

Topeliusesplanaden 11 vid korsningen med Bankgatan, mot nordost.
Wiks hotell år 1937 vid Topeliusesplanaden 11, korsningen med Bankgatan, mot nordost. På skylten på hörnet står ”Restaurant” och ”Hotel”. Skyltskåpen och bilen syns bättre på en förstoring. Wiks café fick 1932 B-rättigheter och hette därefter Viks café och restaurang.
Kim Söderström bevakade mina intressen.
(Bild inf. 2006-09-17.)


På andra sidan av Esplanaden låg vid samma gata på tomt nr 39 handl. J. W. Lundqvists hus. Det ägdes efter hans död 1868 av änkan Maria, f. Kjäldström, till 1888, då fastigheten inropades på konkursauktion av handl. S. Liljeqvist. Den såldes 1910 till handl. W. Sigfrids och 1917 till AB Landtmannabanken och köptes 1920 av lär. H. Wik och hans hustru Lovisa, som etablerade hotell därstädes. Huset köptes 1946 av kont. R. Schauman och övertogs senare av handl. Armas Pihlainen, som fick lagfart 1955. Huset revs 1966 och ersattes med ett 3-vånings affärs- och bostadshus.Birck (1988), sid. 594.


1926


”Lasse Nelsson vid Esplanad Café 1926, senare Wiks Hotell.”
Förstoring.
Ur Lars Pensars samlingar.
(Inf. 2022-05-26.)


1953

Topeliusesplanaden 11 vid korsningen med Bankgatan, mot nordost.
Wiks hotell med förstorad vindsvåning i bakgrunden råkade komma med i samband med förevigandet av avslutningsparaden efter en manöver.
Foto: Lars Pensar 1953.


På vinden bodde ett antal seminarister. Notera vägvisarstolpen med de många skyltarna, kiosken framför den och att det inte finns björkar i Esplanaden. Dessa har förnyats vid olika tillfällen. I huset till höger drev Liljedahl affär innan han byggde trevåningshuset på tomten mitt emot, den gamla gravgården. Herlers bokhandel verkade också i huset. I källaren fanns sociala utrymmen, frysboxar, förråd och vattenpost för Torggrillen som stod i torgets nordvästra hörn fram till 1974. En dagvattenbrunn på torget fungerade som grillens ”slasktratt”. Huset revs i mitten på åttiotalet.

 

 


1960-talet


För pekaren över bilen för att se den kolorerad av Peter Gullback! Sydvästra hörnet från sydsydväst. Notera den dramatiska himlen!
Förstoring, kolorerad förstoring.Topeliusesplanaden 11 vid korsningen med Bankgatan, mot nordost.
Armas Pihlainen framför sin affär.
Förstoring.
Carin Hermansson tillhandahöll båda bilderna.
(Inf. 2011-03-16.)


Läs mer:
Foto innan utbyggnaden mot Bankgatan. Ur 100 år sparbank i Nykarleby av Inger Luoma. Slutet på 1800-talet.
Detalj ur vykort innan utbyggnaden mot Bankgatan. 1905
Kollation för D:r Elisabet Backman och professor Wold. Backman i Österbottniska Posten. 1937
Samkväm å Wiks restaurang när K. T. Oljemark gick i pension. 1937
Rudolf Prüss var servitör. 1940
Annons för ett uppträdande av Brynolf Nylunds 8-manna orkester. 1945
Hotellet frekventerades vid Sollefteå-gästernas besök. 1945
En interiör från hotellet. 1947
Spelmansträff av Einar Hagman utspelar sig delvis i Hotellet. 1949
Järnvägsgeneralen” med sällskap lunchade 1949.
Skaldernas och älvens stad sorgligt torrlagd i höst av Benedict Zilliacus och Henrik Tikanen. 1951
Margareta Schauman i Suomen pienin kaupunki Uusikaarlepy. 1953
Huset nattetid av Holger Haglund. 1954
Wiks hörn på 1950-talet.
Hotellet av Börje Wilkman. 1950-talet.
Hotellet från Bankgatan. 1950-talet.
Räkningsblankett. Gissningsvis 1950-talet.
Huset nattetid av Rafael Sjöblom. Början av 1960-talet
Huset ca 1966.
Svenska Klubben i Nykarleby, en ”flopp” bland sällskapsföreningar av Lars Pensar. 2006
Två konstnärer i krigstidens Nykarleby – Gunnar Clément och Georges von Swetlik av Lars Pensar. 2017
Föregångaren Stadshotellet.
(Rev. 2024-05-28 .)