Wikmans 1975

Wikmans gård vid Karleborgsgatan 26. Notera berget i högerkant! Det fanns kvar ända tills gatan bredades i början av 1980-talet. Förstoring.Gården revs 1975. I vänsterkant skymtar gården byggd av Nils och Inger Luoma. Förstoring.


Tomten nr 69 ropades in på den första auktionen den 7 juli 1859 av skräddarmästaren Erik Forsman för 21 rubel 50 kopek. Tomten delades så om Forsman byggde denna gård eller granngården är obeknat.


Marita Wikman tillhandahöll.
(Inf. 2008-05-07, rev. 2009-04-16.)