Otto Andersson 1879—1969


Andersson, Otto
Emanuel (f. 27/4 1879 Vårdö, d. 27/12 1969 Åbo), musikforskare och folklorist, professor i musikvetenskap och folkdiktsforskning vid Åbo Akademi 1926—46, dess rektor 1929—36. Efter studier för bl.a. Martin Wegelius vid Helsingfors musikinstitut vann A. med dispens för studentexamen inträde vid Helsingfors universitet, där han 1915 blev fil. kand. med musikvetenskap som huvudämne och 1923 fil.dr på avhandlingen Stråkharpan, en studie i nordisk instrumenthistoria. Han stiftade 1906 föreningen Brage (se d.o.), vars ordförande och körledare han var till 1926. Vid många finlandssvenska sångfester var han en central gestalt. Kring sin professur vid Åbo Akademi grundade han musikhistoriska samlingar, som år 1949 erhöll namnet Sibeliusmuseum (se d.o.). Han upptecknade tusentals folkvisor och -melodier både i Finlands och Estlands svenskbygder, arrangerade ca 60 visor för blandad kör, bland vilka märks några instrumentala folkmelodier, som på hans initiativ försågs med texter av Alex. Slotte och Ernst V. Knape (t.ex. Slumrande toner och Över bygden skiner sol). Han var länge med i Svenska litteratursällskapets i Finland styrelse och i dess kommitté för utgivning av serien Finlands svenska folkdiktning. Fyra av seriens volymer, V:1, VI A 1, VI A 3 och V:3, har utgetts i hans namn. Resultatet av hans forskningar föreligger i ett stort antal böcker och uppsatser, över vilka bibliografier ingår i Studier i musik och folklore, 1964 och 1969, där han publicerade ett antal tidigare på annat håll tryckta uppsatser, samt i K. Gustav Adolfs Akademiens minnesbok 1957—1972 (1978).

Av hans arbeten må nämnas: Johan Pippingsköld och musiklivet i Helsingfors på 1830-talet (1938), Musikaliska sällskapet i Åbo 1790—1808 (1940), Finlandssvenska musikfester under 50 år (1947), Jean Sibelius i Amerika (1955) och Finländsk folklore (1967). A. har betecknats som en av världens främsta folkmusikforskare. Han var vidare verksam bl.a. som bokförläggare (se Bro). (K.R.V. Wikman, O. A., hans vetenskap och forskning, 1965; Finl. Gestalter IX, 1971) J.R.


Uppslagsverket Finland (1982).
J.R.= John Rosas, fil.dr, professor.


Läs mer:
Sång- och musikfesten i Nykarleby 1914 av A.
A. skickade telegram till Sångfesten 1919.
A. var verksam inom Finlands svenska sång och musikförbund.