Johannes Bäck 1850—1901


Bäck, Johannes (f. 31/10 1850 Nykarleby, d. 28/1 1901 Tyrvis), präst och väckelseledare, son till Johan Jakob B. Han anslöt sig på 1870-t. till den evangeliska rörelsen och verkade 1884—89 som överombudsman i Lutherska evangelieföreningen samt från sistnämnda år som kyrkoherde i Tyrvis. B. var känd som en av landets mest framstående predikanter. Tillhörde den stora deputationen 1899.

Hans söner, kyrkoherden i Vörå (1906—24) och Hfrs södra svenska församling (1924—52) Johannes B. d.y., (1872—1952), och kyrkoherden i Korsnäs (1925—39) Immanuel B. (1876—1939), var båda lantdags- eller riksdagsmän. Söner till den förre är Yngve B. (f. 1903), som 1962—73 var domprost i Borgå, och Håkan B. (f. 1911), som 1954 blev kyrkoherde i Vörå. Immanuel B:s son Helge B. (f. 1906) var kyrkoherde i Esbo svenska församling 1962—73.Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Bäck i Bäck i Forsby by av Nykarleby socken. Hemman och släkt 1549—1934 av Woldemar Backman.
Bäck var redaktör för Mellersta Österbotten, Österbottniska Postens föregångare.
Mellersta Österbotten – En kortlivad lokaltidning 130 år tillbaka av Marko Sjöblom.