Karl Bruhn 1894—1978


Bruhn, Karl (f. 28/1 1894 Kotka, d. 8/3 1978 Hfrs), skolman och pedagog, fil. dr 1922. B. var 1915—35 lärare vid olika läroverk, 1935—42 skolråd i skolstyrelsen och 1942—61 professor i pedagogik och didaktik (docent i samma ämnen från 1927) vid Helsingfors universitet. Han utgav ett stort antal arbeten om uppfostran, som grundade sig på psykologiska insikter, och en biografi över Richard Malmberg (1957); uppehöll sig gärna i essäsamlingar m.m. kring estetikens förhållande till pedagogiken. B. gjorde bl.a. som impulsgivare en viktig nyskapande insats inom det finländska skolväsendet. Fil. dr h.c. [hedersdoktor] vid Uppsala universitet 1965.


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Zachris Topelius och Mathilda Christina Lithén av Karl Bruhn.
Om julfirande i Zachris Topelius och Mathilda Christina Lithén.
Svenska småstäder och stadsminoriteter. Svenskösterbottniska städer och stadsbor av Karl Bruhn i Svensk Finland bygd och folk.
B. inspekterade Nykarleby samskola hösten 1935 och vintern 1941.
Minnesruna över Ernst V. Knape.
(Rev. 2007-04-29.)