Maria Castrén


Maria Castrén var den första kvinnan som innehade en ordinarie organisttjänst i Finlands ev. luth. kyrka. Hon kom också att bli den första kvinnan i Finland som ordinarie lektor i sång och musik vid ett lärarseminarium. Hon tjänstgjorde vid Nykarleby seminarium först som lärare i spelning och senare som lektor i sång och musik.

Hon var född 1871 i Nedertorneå och dog 1969 i Nykarleby. År 1951 erhöll hon titeln director musices och kom att verka sammanlagt 51 år i kyrkans tjänst! Hon dog alltså vid 98 års ålder och testamenterade all sin kvarlåtenskap till Svenska Folkskolans Vänner, Åbo Akademi, Borgå Domkapitel, Munsala hembygdsförening och många hjälpbehövande vänner.

Familjen flyttade år 1872 till Munsala eftersom hennes far, häradshövding Alarik Castrén, blev domare i Domarbacka domsaga. Domarbostället och tingshuset låg i Vexala. Förutom föräldrarna bestod familjen av tio barn, av vilka Maria var näst yngst. Släkten Castrén hade allt sedan 1600-talet bestått av präster och jurister.

Redan som skolflicka i Vasa lärde hon sig spela orgel och fortsatte under ledning av organisten i Munsala. Hon kom att verka som organist i Munsala kyrka 1893–1895. Därefter studerade hon 2 år vid Helsingfors musikinstitut (numera Aaltouniversitetet/Sibelius-Akademin). År 1899 kallade Nykarleby församling henne som organist då organisten Anders Gestrin (alt. Gästrin) insjuknat. Kejserliga senaten i Helsingfors beviljade henne dispens 20.1.1902 så att hon kunde söka tjänsten. Hon vann valet över sin manliga medtävlare och blev därmed den första kvinnliga organisten i ordinarie tjänst! Sommartid bodde hon i sitt paradis Tunnholmen i Vexala by i Munsala. Ibland gick (OBS 35 km!) hon till kyrkan i Nykarleby eller seglade till Andra sjön.

Nu på söndag 8.7.2018 kl. 14 firar vi Allsångsgudstjänst på Tunnholmen vid Castrénska sommarvillan tillsammans med Ulf Sundstén och Göran Näs i samarbete med Munsala Hembygdsförening. Efteråt servering.Ulf Sundstén, kaplan i Munsala församling, facebook-inlägg den 5 juli 2018.


Läs mer:
Maria Castrén 80 år i Österbottniska Posten.
(Inf. 2020-06-11, rev. 2020-06-11 .)