M I N N E S R U N O R


MARIA CASTRÉNDen 24 februari 1969 avled lektorn, director musices Maria Castrén i Nykarleby i den höga åldern av 97 år. Hon var född den 26 augusti 1871 i Torneå.

Efter slutförda studier vid Helsingfors musikinstitut verkade Maria Castrén som t.f. organist 1899—1905, och från sistnämnda år till 1950 som ordinarie organist i Nykarleby. Redan under studieåren hade hon 1893—94. verkat som organist i Munsala. Hon var lärare i instrumentalmusik från år 1900 till 1932 och 1933—39 lektor i sång och musik vid Nykarleby seminarium. I 45 år var hon aktiv kördirigent. Hon gav ut ”Visbok för skolan”, genom vilken hon ville introducera den s.k. fe-på-tå-metoden i Finland. Titeln director musices tilldelades henne år 1950.

Redan dessa data ger en föreställning om ett verksamt liv, fyllt av uppoffrande pliktuppfyllelse. De säger emellertid ännu ingenting om den inspirerande personlighetsutstrålning som ”Majson” Castrén i så hög grad skänkte var och en av sina elever och medvandrare. Hennes förståelsefulla och alltid uppmuntrande lärargärning gav bestående resultat, som bl.a. kommit till synes i flera lärargenerationers hängivna verksamhet till förmån för sång- och musiklivet i våra bygder. Hon var också livligt intresserad av samhällets utveckling och tillhörde flera årtionden Nykarleby stadsfullmäktige som första och enda kvinnlig medlem. Maria Castrén ville i allt främja de svenska bildningssträvandena i vårt land, varom även hennes stora donationer till Åbo Akademi och Svenska folkskolans vänner vältaligt bär vittne.


Svenska Folkskolans vänners kalender (1969).
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Maria Castrén 80 år i Österbottniska Posten.
(Inf. 2004-10-22.)