Svenska folkskolans vänner


[Ur SFV:s kalender
Artiklar
Minnesrunor alfabetiskt
Minnesrunor kronologiskt]


Svenska folkskolans vänner (SFV), Hfrs, Bildningsorganisation, gr. 1882 på initiativ av Wilhelm Grefberg (se denne). En förgrundsfigur inom föreningen under dess första årtionden var Petrus Nordmann (se denne), som var både sekreterare och ordförande. S. arbetade ursprungligen som en stödorganisation för den svenskspråkiga folkskolan på båda sidor om språkgränsen. På 1940-t. blev understödjandet av svenskspråkiga barnträdgårdar en viktig uppgift för föreningen, som därtill årligen delar betydande belopp som studiebidrag och lån till svenskspråkiga elever vid olika läroanstalter. S. har genom donationer tillförts ett stort antal olika fonder, vilkas avkastning används för att främja finlandssvenskt kulturarbete. Årligen utdelas vidare ett kulturpris (sedan 1966) och ett antal exemplar av den 1962 instiftade Folkbildningsmedaljen samt av Hagfors-medaljen, instiftad till föreningens 100-årsjubileum 1982. [Ej till minne av K. J. Hagfors utan till minne av Johan Fridolf Hagfors som skrev Modersmålets sång. Östen Engström har tilldelats medaljen.]

Föreningen anordnade fram till 1926 regelbundet återkommande sång- och musikfester (jfr Finlands svenska sång- och musikförbund) och grundade 1928 en korrespondensskola, Svenska brevinstitutet (se d.o.). Dess bokförmedling, som sedan 1920-t. betjänat svensk- och tvåspråkiga bibliotek, ombildades 1975 till Ab Biblioteksbokhandeln Fonda. Studiecirkelverksamheten övertogs 1921 av Svenska studieförbundet (se d.o.), en organisation som arbetar i nära anslutning till S. Föreningen förvärvade 1972 aktiemajoriteten i Holger Schildts förlag (se d.o.) och övertog 1973 Finns (se d.o.) folkhögskola i Esbo. S:s viktigaste publikationer är den sedan 1886 årligen utkommande kalendern och tidskriften Svenskbygden, gr. 1922. Verksamheten har under 1900-t. utformats framför allt av Evert Ekroth (se denne), som var föreningens sekreterare 1929—60, och av hans efterträdare, fil.mag. (1965) Ragnar Mannil (f. 1923). Den senare har genom flera initiativ gett organisationen en ny profil. (G. Cavonius, Tanke och gärning, 1982) [Joel Rundt var sekreterare 1925–29.]


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Av någon märklig anledning finns inte Ragnar Mannil med under eget uppslagsord i Uppslagsverket Finland, trots att han var initiativtagare till det och dessutom varit verksam överallt inom finlandssvenskt samhälls- och kulturliv. I Vem och Vad är han dock upptagen. Och i den digitala utgåvan finns han med.
     Nykarlebyfödde Evert Ekroth var 1929–60 organisationens sekreterare.

SFV:s webbplats.


Artiklar i SFV:s kalender:

1886 Nykarleby seminarium av Johan Hagman.
1902 Nykarleby kyrka i Några kyrkor i svenska Österbotten av K. K. Meinander.
1904 Nykarleby i Några anteckningar om de finska städernas uppkomst, ålder och läge av —r—.
1905 Z. Topelius' ö av I. O. Nordling.
1909 Finlands precisionsavvägning av Karl T. Oljemark.
1914 Musikfesten i Nykarleby 1914 den 26—28 juni av K. J. H.
Dikt av Ernst Viktor Knape.
Dikt av Hjalmar Procopé framförd vid SFV:s sång- och musikfest i Nykarleby 1914.
1918

19

14

18.

I

1928 Österbottniska kyrkobyggmästare av K. V. Åkerblom.
1933 Den första svenska hembygdsskildraren Werner Lybeck av Erik Feldt.
1936 Stjärngossarna av J. L. Birck.
1960 Alörn, tvenne skalders sommarparadis av Lars Schalin.
1970 Nykarleby stad 1620—1970 av Erik Birck.
1983 När seminaristerna räddade Majniemi av Erik Birck.
2003 Juthbacka i 350 år av Maj-Britt Höglund.
2008 Utdrag ur När ryssen kom i landet: Folkets sägner om finska kriget av Olle Spring.Minnesrunor i SFV:s kalender

alfabetiskt

     
Publicerad År Minnestecknare
På Minnesrunor.fi    
Kommer
småningom
   
Ahlbeck, Rafael 2005 Rabbe Forsman
     
Backlund, Eliel 1983 Gösta Cavonius
Backman, Woldemar 1946 Einar Hedström?
Bergman, Erik 2006  
Birck, Erik 1986 Alf Snellman
Birck, J. L. 1971  
Björklund, Alexander 1934 Alfred Huldén

Björkvall, Hjalmar

1959 O. B.
Blomqvist, Reinhold 1984 Pehr Tonberg
     
Castrén, Maria 1969  
Conradi, Frans Edvard 1888 K. J. Hagfors
     
Eklund, R. R. 1947 J. O. Tallqvist
Ekroth, Evert 1965  
Engström, Östen 2002  
     
Fogel, Ellen 1984 Alf Snellman
Fougstedt, Ester 1979 Ragnar Mannil
Fougstedt, Nils Alarik 1944 ——z

Frilund, K. .J

1962 T. G. (Ture Granqvist?)
Frilund, M. V. 1922 L. L.
     
Granqvist, Håkan 2006 Sixten Westerby
Granqvist, Meri 1982 Ragnar Mannil
Granqvist, Ture 1985 Ragnar Mannil
     
Hagfors, K. J. 1940 Joel Rundt
Johan Hagman 1889 K. J. Hagfors
Hedberg, Runar 1983  
Hedström, Dagny 1972  
Hedström, Einar 1952 K. F.
Hedström, Gustaf 1923 A. J.
Heikel, Ivar A. 1957  
Heikel, Mika 1969  
Herler, Josef 1968  
Herler, Rolf 1978 Ragnar Mannil.
Holmberg, Otto. G. 1957 Johannes Åbonde
Holmqvist, Oskar 1974 Kurt Lobbas
Holstius, Torkel 1950 T. G.
Huldén, Alfred 1970  
Huldén, J. J. 1959 J. O. T. ( J. O. Tallqvist)
Huldén, Lars 2017  
     
Illberg, Fredrik Vilhelm 1904  
     
Kjellberg, Emil Alexander 1947 T. g. (Ture Granqvist?)
Knape, Ernst V. 1929 Karl Bruhn
Knutar, Heimer 1960 T. G. (Ture Granqvist?)
Korsström, Torsten 1965 Ines Sjöblom
Kronqvist, Elsa 1987 Pehr Tonberg
     
Lybeck, Mikael 1925  
     
Malmberg, Viktor 1937 Arvid Lydecken
Mennander, Adolf Fredrik 1929 K. J. Hagfors
     
Nessler, Johan Vilhelm 1910  
Nordkvist, Anna 1966  
Nyby, Vilhelm 2001 Alf Snellman
Nyholm, Runar 2001 Ole Nordström
Nylund, Gunnar 2002 Gunilla Heick
Nyström, Johannes 1949 Runar Hedberg
     

Oljemark, Karl Theodor

1955 Einar Fontán
     
Rundt, Joel 1971  
     
Schalin, Teodor 1961 Erik Bergh
Schalin, Wilhelm 1979 Levi Ulfvens
Schalin, Zacharias 1939 K. V. Åkerblom
Schantz, Hans von 1979 Ragnar Mannil
Schlüter, Per 1949 Ernst Lundström
Segerstam, Helen 1983 Alf Snellman
Segerstam, Selim 1964 E. Jn
Segerstam, Viola 1982 Ragnar Mannil
Smeds, Selim 1969  
Spolander, Karl Fredrik 1928 K. J. Hagfors
Sundkist, Nils 1988 Pehr Tonberg
Sundwall, F.W. 1929 Anna Hagbom
Svedberg, Anders 1889 K. J. Hagfors
Svedberg, Hugo 1949 H. P.
Svedlin, Thure 1960 Hans Ruin
     
Thors, Fredrik 1950 E. W.
Topelius, Zachris 1898 P. Nordmann
Torvalds, Meta 2012 Henrik Othman
     
Westberg, Valdemar 1944 Ture Granqvist
Wichmann, V. K. E. 1938 Viktor Westerlund
Wik, Henrik 1949 J. L. B. (J. L. Birck.)

Wikström, Holger

2003 Holger Weiss
Winqvist, Lennart 2016  
     
Åbonde, Johannes 1984 Gösta Cavonius
Ågren, Erik 2008 Anna-Lisa Sahlström

 


Minnesrunor i SFV:s kalender

kronologiskt:

     
Publicerad År Minnestecknare
På Minnesrunor.fi    
Kommer
småningom
   
Conradi, Frans Edvard 1888 K. J. Hagfors
Johan Hagman 1889 K. J. Hagfors
Svedberg, Anders 1889 K. J. Hagfors
     
Topelius, Zachris 1898 P. Nordmann
     
Illberg, Fredrik Vilhelm 1904  
     
Nessler, Johan Vilhelm 1910  
     
Frilund, M. V. 1922 L. L.
Hedström, Gustaf 1923 A. J.
Lybeck, Mikael 1925  
Spolander, Karl Fredrik 1928 K. J. Hagfors
Knape, Ernst V. 1929 Karl Bruhn
Mennander, Adolf Fredrik 1929 K. J. Hagfors
Sundwall, F.W. 1929 Hanna Hagbom
     
Björklund, Alexander 1934 Alfred Huldén
Malmberg, Viktor 1937 Arvid Lydecken
Wichmann, V. K. E. 1938 Viktor Westerlund
Schalin, Zacharias 1939 K. V. Åkerblom
     
Hagfors, K. J. 1940 Joel Rundt
Fougstedt, Nils Alarik 1944 ——z
Westberg, Valdemar 1944 Ture Granqvist
Backman, Woldemar 1946 Einar Hedström?
Eklund, R. R. 1947 J. O. Tallqvist
Kjellberg, Emil Alexander 1947 T. G.
Nyström, Johannes 1949 Runar Hedberg
Schlüter, Per 1949 Ernst Lundström
Svedberg, Hugo 1949 H. P.
Wik, Henrik 1949 J. L. B. (J. L. Birck.)
     
Holstius, Torkel 1950 T. G. (Ture Granqvist?)
Thors, Fredrik 1950 E. W.
Hedström, Einar 1952 K. F.
Oljemark, Karl Teodor 1955 Einar Fontán
Heikel, Ivar A. 1957  
Holmberg, Otto. G. 1957 Johannes Åbonde

Björkvall, Hjalmar

1959 O. B.
Huldén, J. J. 1959 J. O. T. ( J. O. Tallqvist)
     
Svedlin, Thure 1960 Hans Ruin
Knutar, Heimer 1960 T. G. (Ture Granqvist?)
Schalin, Teodor 1961 Erik Bergh

Frilund, K. .J

1962 T. G. (Ture Granqvist?)
Segerstam, Selim 1964 E. Jn
Ekroth, Evert 1965  
Korsström, Torsten 1965 Ines Sjöblom
Nordkvist, Anna 1966  
Herler, Josef 1968  
Castrén, Maria 1969  
Heikel, Mika 1969  
Smeds, Selim 1969  
     
Huldén, Alfred 1970  
Birck, J. L. 1971  
Rundt, Joel 1971  
Hedström, Dagny 1972

 

Holmqvist, Oskar 1974 Kurt Lobbas
Herler, Rolf 1978 Ragnar Mannil.
Fougstedt, Ester 1979 Ragnar Mannil.
Schalin, Wilhelm 1979 Levi Ulfvens
Schantz, Hans von 1979 Ragnar Mannil
     
Granqvist, Meri 1982 Ragnar Mannil.
Segerstam, Viola 1982 Ragnar Mannil.
Backlund, Eliel 1983 Gösta Cavonius
Hedberg, Runar 1983  
Segerstam, Helen 1983 Alf Snellman
Blomqvist, Reinhold 1984 Pehr Tonberg
Fogel, Ellen 1984 Alf Snellman
Åbonde, Johannes 1984 Gösta Cavonius
Granqvist, Ture 1985 Ragnar Mannil
Birck, Erik 1986 Alf Snellman
Kronqvist, Elsa 1987 Pehr Tonberg
Sundkvist, Nils 1988 Pehr Tonberg
     
  1990  
     
Nyby, Vilhelm 2001 Alf Snellman
Nyholm, Runar 2001 Ole Nordström
Engström, Östen 2002  
Nylund, Gunnar 2002 Gunilla Heick

Wikström, Holger

2003 Holger Weiss
Ahlbeck, Rafael 2005 Rabbe Forsman
Bergman, Erik 2006 Lena von Bonsdorff
Granqvist, Håkan 2006 Sixten Westerby
Ågren, Erik 2008 Anna-Lisa Sahlström
     
Torvalds, Meta 2012 Henrik Othman
Winqvist, Lennart 2016 Karl-Gustav Jossfolk
Huldén, Lars 2017 Ann-Mari Häggman


Läs mer:
SFV:s Minnesrunor. Hör gärna av dig om jag missat någon som borde finnas med!
(Rev. 2024-03-28 .)