R. R Eklund 50 år. Femtio år fyllde i lördags författaren och journalisten Ragnar Eklund. R. R. Eklund är född i Nykarleby och av nykarlebysläkt. Han blev student år 1914 från Svenska lyceum i Vasa, där han under sina lyceiår bodde och där han ännu någon tid vistades så som medarbetare först vid Vasa Posten och därefter vid Vasabladet. Han blev därpå redaktör vid Tammerfors Aftonblad och anställdes år 1919 vid Dagens Press i Helsingfors, sedermera Svenska Pressen. Vid nämnda tidning utförde han under mer än ett kvart sekel en mångsidig journalistgärning. Han tillhör numera redaktionen för Nya Pressen, vars litteratur- och konstkritiker han är.

R. R. Eklund har utgivit ett 10-tal dikt- och novellsamlingar samt aforismer ävensom ett par självbiografiska romaner. Från lokal synpunkt sedda intresserar oss särskilt hans diktsamling Det unga ögat [en dikt] och romanen Liten drömmarpilt, i vilka den genuine nykarlebybon igenkänner sin egen hemstads miljö. Hans verk vittnar om en djupt tänkande, intellektuell personlighet och hans framställningssätt är formfulländat.


På sidan fanns även:

1 maj insjunges som vanligt av seminariekvartetten, som kl. 8 på morgonen tågar med rikets och elevkonventets fanor i spetsen till Storbroberget, där ett par sånger utföres. Därifrån tågas vidare till Rummelbacken, där ytterligare sång utföres och en vårdikt läses.


Österbottniska Posten, 27 april 1945, nr 17, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
R. R. Eklund i Uppslagsverket Finland.
Förstamajfirande av Lars Pensar.
(Inf. 2022-03-27, rev. 2022-03-27 .)