Liten drömmarpilt

av

R. R. Eklund

Detalj ur pärmbilden som visar staden från sydväst.
Detalj av pärmbilden.


Boken gick som följetong september–november 2003 och är så fantastiskt bra att jag inte kunde hålla mig till den planerade "utgivningstakten" – ett kapitel i veckan. Utökade till två schemalagda publiceringar, men ibland blev det ändå ett extra kapitel. Njut av Edgars tankar och funderingar och miljöbeskrivningarna! Kapitelnumreringarna och -rubrikerna tillagda.

R.R. använder mängder av ord som jag aldrig tidigare sett. Samlar dessa på en speciell sida.

 Innehåll
  1. Ensam i sommarstaden 5
  2. Far och mormor 15
  3. Pållorna 21
  4. Salen 28
  5. En fristad 35
  6. Butiken 42
  7. En smått putsad torva från utmarkerna 51
  8. Lekar med förhinder 58
  9. Tankar vid orgeln 65
10. Kovjoki station 71
11. Pappa 76
12. Kyrkkaffe 80
13. Diplomati och fattiggården 85
14. Bredvidstudier 91
15. På besök i mors hemsocken 100
16. Sommarsagolandet 111
17. Till Viborg 118
18. I Viborg 124
19. Naturromantik 131
20. Uppgång och fall 136
21. Förnedring 142
22. Vår 150


R. R. Eklund (1943) Liten drömmarpilt.
Copyright © Lisa Fogel.


Läs mer:
Inledning av J. O. Tallqvist till utgåvan 1960.
Slutord: Evig stad i Loggbok på landbacken.