Lars Huldén 1926[—2016]


Lars HuldénHuldén, Lars Evert (f. 5/2 1926 Jstad, [d. 11/10 2016 Hfors]), filolog och författare, fil. dr 1957, son till Evert H. Han blev 1958 docent i svenska språket och 1964 professor i nordisk filologi vid Helsingfors universitet. Ända från debuten 1958 med Dräpa näcken har H:s lyrik rönt hög uppskattning av både kritik och publik. Bland hans många diktsamlingar märks Speletuss (1961), Herr Varg (1969) och särskilt Herdedikter (1973), vilkas döds- och kärleksmotiv har en personligt humorfylld utformning, vidare Läsning för vandrare (1974), lyrisk aforistik från gravgårdspromenader, Heim/Hem (1977), en på Munsalamål och högsvenska skriven diktsamling, och diktsamlingen J.L. Runeberg och hans vänner (1978). Ett urval av H:s skrifter 1958—76 utgavs 1976 under titeln Långdansen, och 1979 kom en samling beställningslyrik — en genre som H. är ganska ensam om att odla i Svenskfinland — i volymen Dikter vid särskilda tillfällen. Han har även skrivit pjäser för radio, TV och scenen. Bebor Diktarhemmet i Borgå sedan 1973.


Uppslagsverket Finland (1982, 2016).


Läs mer:
Poesi och Prosa av Huldén.
Anmälning av förstlingsverket ”Dräpa Näcken” i ÖP.
Intervju i Upptäcktsresande bland kustsvenskar av Juha Ruusuvuori.
Huldén inspirerade till kapitlet Torn.

Efter att ovanstående skrevs har Huldén tillsammans med sin som Mats bland annat gjort en nyöversättning till svenska av Kalevala (sattes upp på Stockholms Stadsteater hösten 2003) samt flyttat till Helsingfors.

(Rev. 2024-01-01 )