Jakob Ilkka 1545[?]—1597


Ilkka, Jakob Bengtsson (f. trol. i Ilmola [1545 enl. Wikipedia], d. jan. 1597 Storkyro), bondeledare i Österbotten under klubbekriget. I. tillhörde de storbönder som i allmänhet stod väl med överheten, deltog i ryska kriget 1591—94, men anslöt sig därefter till de mot Klas Fleming upproriska bönderna. Han tillfångatogs i januari 1596 efter en resning i Österbottens svenskbygder och Rautalampi storsocken, men lyckades fly. I slutet av samma år fick han befälet över bondehärens huvudstyrka och marscherade söderut till Nokia gård, dit Klas Fleming anlände 31/12. Denne uppmanade bönderna att utlämna I. och de övriga ledarna. I. flydde till Österbotten, där han något senare upphanns och tillsammans med några andra avrättades invid Storkyro kyrka, enligt uppgift mot Flemings uttryckliga förbud. Ett minnesmärke över I. restes 1924 (M. Visanti) i Ilmola kyrkby. (P. Renvall, Kuninkaanmiehiä ja kapinoitsijoita, 1949; litt. se även klubbekriget)


Uppslagsverket Finland (1982).