Erik Kihlman 1895—1933


Kihlman, Erik Lorenzo (f. 4/2 1895 Vasa, d. 16/10 1933 Borgå), litteraturhistoriker och kritiker, fil. dr 1921, son till Lorenzo K. Han Blev 1926 docent i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet; var främst känd som kritiker i Nya Argus, där han från 1929 även var redaktionssekreterare och behandlade den traditionella litteraturen i omsorgsfulla analyser. Hans litteraturhistoriska produktion omfattade bl.a. arbeten om Ibsen, K.A. Tavaststjerna och andra finlandssvenska och nordiska diktare samt antologin Ur Finlands svenska lyrik (1923). Som K:s huvudarbete kan man beteckna författarbiografin över Mikael Lybeck (1932). K. var även känd som översättare från italienska, spanska och engelska. Omkom vid en tragisk bilolycka, då han jämte maka och konstnärsparet Henry och Mariquita Ericsson körde ner i Borgå å efter att ha besökt Jarl Hemmer.


Uppslagsverket Finland (1983).
K. var gift med Mikael Lybecks dotter.


Läs mer:
Några utdrag ur biografin över Mikael Lybeck:
Hemstaden och barndomsåren.
Johan Adolf (Janne) Lybeck.
Johan Adolf (Janne) Lybeck som arkitekt.
Helg och söcken hos familjen Lybeck.
Janne Lybecks rådmanskalas.