Torsten Korsström 1909–1964


Den 24 augusti avled oväntat lektor Torsten Korsström. Allt sedan år 1938 skötte han lektoratet i teckning och manlig slöjd vid seminariet. Under de senaste tolv åren meddelade han även undervisning i psykologi. Lektor Korsström var en skicklig lärare. Han förstod att skapa fram ett särskilt stort intresse kring sina huvudämnen. Hans försynta och humana väsen, hans kunskapsrikedom och hans lyhördhet för sina elevers personliga problem gjorde honom allmänt omtyckt.

Vi saknar den hjälpsamme och välvillige vännen och kollegan.


Seminariets årsberättelse 1964–65.


Karl Emil Tollanders pris om 40 000 euro och den Tollanderska medaljen tillföll redaktören och författaren Tuva Korsström för verket Älvan och jordanden. En biografi om Mirjam Tuominen och Torsten Korsström. Boken utgör en nyanserad berättelse om konstnärskap och familj i 1900-talets Finland där skrivande, krig och föräldraskap – personliga och samhälleliga tragedier – påverkar varandra. Den bygger på brev, dagböcker och minnen, kompletterade av ett rikt bildmaterial. Perspektivet är analytiskt, och Korsström fullföljer skickligt kritikerns uppgift att sätta i sammanhang, förstå och belysa. Verket utgör en höjdpunkt i hennes mångsidiga verksamhet att som kulturredaktör och skribent lyfta fram såväl finländsk litteratur och kultur som internationella strömningar.


SLS webbplats den 5 februari 2019. En av de allra bästa böckerna jag läst. Läs den!
(Inf. 2019-02-05.)


Läs mer:
Minnesruna av Ines Sjöblom i SFV-kalendern 1965.
Minnesutställningen Om Totti. 2009
K. var gift med Mirjam Tuominen.
Presentation av Älvan och jordanden.
Biografi om Mirjam Tuominen och Torsten Korsström i Österbottens Tidning 2018.
Väggmålningar i Normens matsal.
Några bilder från minnesutställningen Om Totti av Folke Holmström. 2022
Kyrkan. 1953
K. var far till Tuva och Kyra Korsström.
Alla sidor där Korsström nämns.
(Inf. 2015-02-15, rev. 2024-01-19 .)