Ragnar Mannil 1923—2003

Mannil, Johan Ragnar (f. 16/5 1923 Vörå, d. 1/9 2003 Jstad), kansliråd 1984, folkskollärarexamen 1947, fil.kand. och fil.mag. 1965.

M. började sin yrkesbana som metallsvarvare vid Jakobstads mekaniska verkstad 1942—44. Därefter har M. byggt på en diger meritlista inom finlandssvenskt samhälls- och kulturarbete. Några axplock: Lärare vid Vörå folkhögskola, föreståndare för Svenska nykterhetsbyrån i Vasa, redaktör vid Vasabladet, sekreterare och kanslichef vid Svenska folkskolans vänner (SFV), förestånare vid Föreningsskolan, redaktionssekreterare och redaktör vid Hembygden, huvudredaktör för Svenskbygden, huvudsekreterare i Nordiska kommissionen för pedagogisk forskning och försöksverksamhet, sekreterare i Lukiotutkimustoimikunta, lärare i släktforskning vid Helsingfors svenska arbetarinstitut, timlärare vid Svenska handelsläroverket, medlem av Vasa stadsfullmäktige, ledamot av Svenskfinlands församlingsförbund, ordförande för Finlands svenska sång- och musikförbund, medlem av och ordförande för Delegationen för den svenska litteraturens främjande, styrelsemedlem i Svenska teatern, styrelsemedlem av och ordförande för Stiftelsen Otto Malms donationsfond, medlem av delegationen för Svenska kulturfonden, sekreterare i Stiftelsen Zacharias Topelius barndomshem, principal i Helsingfors sparbank, Ordförande för det stora släktforskningsprojektet Caino-Torp.

Som kanslichef vid SFV förnyade och byggde han ut denna allfinlandssvenska organisation, som under hans ledning övertog bland annat Schildts förlag och Finns folkhögskola. Under hans tid vid SFV växte antalet fonder, som föreningen förvaltar, med ett hundratal och det gjorde SFV till en av de stora fondförvaltarna i Svenskfinland. Förutom stipendier och kulturpris delar SFV sedan Ragnar Mannils tid också ut folkbildningsmedaljen och Hagforsmedaljen. Också Arvid Mörne-tävlingen tillkom på hans initiativ.

Initiativtagare till utgivning av Uppslagsverket Finland och Finlands historia (1982-91). Skrifter: Nya formulärboken (1950), Trivsamt tillsammans - Handbok i programteknik (1957), Juthbacka (1961), Första boken i finska (1964), Woldemar Backman (1965), Andra boken i finska (jämte Nils Hedlund) (1966), Finländskt Pantheon (1990), Gunnar Skrifvars (1996), bibliografi och levnadsteckning, Burmanättlingar (1997), Till medmänskors gagn och samhällets förkovran (1998), Släkterna Caino och Torp, red. (2002), SFV:s fonder 1882-2002, Människor och händelser, red. (2002).


Källa: Vem och Vad 1996 och text skriven av Alf Snellman till M:s 80 års dag.
Elisabet Mannil tillhandahöll.


Läs mer:
Mannil var aktiv i Nykarleby Nybyggare.
Prosa av Mannil.
Alla sidor där Mannil nämns.
(Rev. 2022-11-27 )