FRÅN DÖDENS SKÖRDEFÄLT ÅR 1910.


JOHAN VILHELM NESSLER

avled den 9 april på Malmska sjukhuset i Jakobstad efter en där genomgången operation. Vid sin död var han 62 år gammal, närmast sörjd av maka, född Vesterstråhle, och en son. I sin ungdom gjorde den hänsovne sig bemärkt genom sin härliga sångröst. Han sattes därför i tillfälle att bedriva musikaliska studier i Stockholm. Därefter valdes han år 1874 till klockare i Nykarleby, en befattning som han till församlingens belåtenhet innehade till sin död, sålunda i hela 36 års tid. Med den svenska österbottningens livliga lynne och vakna företagsamhet, som voro honom medfödda, hann hans tid till även för flere affärsföretag samt för hemkommunens angelägenheter. Han grundlade sålunda ett filhuggeri, det första i landet, en spikfabrik, ett elektricitetsverk samt ett boktryckeri. Från år 1882 var han också tidningsutgivare, först av Mellersta Österbotten, sedan av Österbottniska Posten. Dessutom verkade han under trettio år som lärare i järnslöjd vid vårt svenska folkskollärareseminarium i Nykarleby.

Kantor Nessler var en av de mest bekanta och omtyckta personerna i Nykarleby. Hans musikaliska sinne och vackra röst, hans vänsällhet, men framför allt hans rättrådiga karaktär och ljusa syn på tingen samlade omkring honom en stor skara vänner. Allt detta visade, att Johan Vilhelm Nessler var en äkta telning av den hederliga svenska österbottniska stammen.


Svenska Folkskolans vänners kalender (1910).
Carl-Johan Eriksson tillhandahöll ur Jakobstads stadsbiblioteks referensavdelning.


Läs mer:
Nessler av Einar Hedström.
(Inf. 2020-01-05, rev. 2020-01-09 .)