M I N N E S R U N O R


ANNA NORDKVIST


Den 13 mars 1966 avled i Nykarleby barnhemsföreståndarinnan Anna Nordkvist, 87 år gammal. Hon var född i Oravais den 5 januari 1878.

Anna Nordkvists liv helgades helt åt en gärning i människokärlek. »Tant Annas barnhem» i Nykarleby var en institution, som för närmare 400 barn betytt kärlek och omvårdnad. Som tvååring kom hon till Nykarleby och blev där omhändertagen av två damer, som hon i sin tur skötte på deras ålderdom. Efter att under ett tiotal år ha tjänstgjort vid ett barnhem i Ekenäs kom hon som fyrtioåring tillbaka till Nykarleby, där hon i sitt nygrundade barnhem kunde ta emot tolv fattiga barn, höljda i trasor. Hennes tillgångar utgjorde vid starten allt som allt 25 mark. Vänliga och hjälpsamma medmänniskor stod bi, och med en orubblig föresats att lyckas, arbetade Anna Nordkvist vidare. År 1963 blev en stor dröm förverkligad, då barnhemmet Sparvboet kunde flytta in i en ny, ändamålsenlig fastighet.

Anna Nordkvist vann många vänner genom sin av kristlig människokärlek besjälade verksamhet. Genom årliga insamlingar strömmade gåvor till hemmet från hela Österbotten. För sin verksamhet belönades hon med förtjänsttecknet av Finlands Vita Ros.


Svenska Folkskolans vänners kalender (1966).
Carl-Johan Eriksson tillhandahöll ur Jakobstads stadsbiblioteks referensavdelning.


Läs mer:
Barnhemmet av Erik Birck.
(Inf. 2020-01-22, rev. 2020-01-22 .)