Petrus Nordmann 1858—1923


Nordmann, Gottfrid Petrus Bernhard (f. 30/1 1858 Hfrs, d. 27/10 1923 Borgå), författare och folkbildare, fil. dr 1890, brorson till Boris N. Han undervisade 1883—1909 i flera ämnen, bl.a. historia, vid Svenska fruntimmersskolan i Hfrs och var 1908—13 direktor för Svenska folkakademin i Helsinge. Som sekreterare i Svenska folkskolans vänner 1884—1908 och som föreningens ordförande 1908—18 gjorde N. en energisk insats för spridandet av folkbildningen. Han skrev bl.a. läroböcker för folkskolan, biografier över Per Brahe (1904) och Walter Runeberg (1918) samt de kulturhistoriska arbetena Från nödtider och ofärdsår (1898) och Borgå barn och borgare (1906). N. utgav även verket Bidrag till Helsingfors stads historia i fem delar (1905—08). Hans skönlitterära huvudarbete, skärgårdsromanen Gården med de fyra grindarna, utkom 1916. Mest spridd av hans böcker var dock Furu-Jutte (1912), en hembygdslära i berättelser. (Svenska folkskolans vänners kalender 1957; Finlands svenska litteratur 2, 1969)


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Prosa av N.
J. L. Bircks betygsättning av N:s historiaböcker.
N. redigerade fjortonde upplagan av Boken om vårt land.
N. besökte Nykarleby 1907.