Påskhäxor och -brasor


Det är värdefullt att Nykarlebyvyer finnns på facebook. Dessa blev spin offs till Påskrbrasa på älven. Även Kurt Sund kommenterade.Uppifrån:
Rose-Marie Marklund g. Herr. 
Gunilla Damberg g. Teckenberg. 
Birgitta Svensson g. Häger och Marita Bertlin g. Junell.
Regina Nybäck g. Sjöblom och okänd.
Benita Willman g. Fors, Maureen Rönn g. Krokvik , Ulla Rönn g. Östman. 

Förstoring.


Bakom Lahtinens hus på Skeppsgatan. Sven Bertlin skrev om den brasan för några dagar sen på facebook:

Detta påminner om huru vi ungar på Källbacken med hästkarl Gunnar Rönns hjälp i åratal gjorde en påskbrasa vid Storstein bakom Lahtinens av ris från vinterns skogshuggningar. Vi konkurrerade de sista åren med påskbrasan på älven. Vår var flera meter hög och vi måste ha stege för att få riset på toppen. Vi hade stor publik, men vi var alltid rädda att gängen från stan och konkurrerande påskbrasbyggare skulle komma och bränna ner vår fina brasa på förhand. Till all lycka hade gängen ännu den tiden lite heder i kroppen och vi råkade aldrig ut för ”lönnbrand”.Från vänster: Benita Willman g. Fors, Ulla Rönn g. Östman, Gunilla Damberg g. Teckenberg, Marita Bertlin g. Junell , Regina Nybäck g. Sjöblom, Rose-Marie Herr g. Marklund, Birgitta Svensson g. Häger, Maureen Rönn g. Krokvik.
1957 vid korsningen Bankgatan-Karleborgsgtan. Lastbilen i bakgrunden kan vara Erik Ahlströms Bedford.
Förstoring. Korsningen från andra hållet 1946.


Regina Sjöblom tillhandahöll. Benita Fors identifierade Benita Willman g. Fors.
Johan Krokvik bidrog med Ullas efternamn som gift.


*     *     *


Rose-Marie Marklund g. Herr och Gunilla Damberg g. Teckenberg på gården hos Einar Sund.
Förstoring.
Foto: Holger Haglund.Elisabet Sund tillhandahöll.


Läs mer:
Rökmoln över Nykarleby av Lars Pensar.
(Inf. 2023-04-19, rev. 2023-04-24 .)