Förklaringar
Välj person i menyn!
Artiklarna är huvudsakligen tagna ur Uppslagsverket Finland. och SFV-kalendern.
Observera att vissa uppgifter kan vara inaktuella eftersom uppslagsverket gavs ut 1982–85! Men, sedan hösten 2009 finns uppslagsverket på nätet!


Läs mer:
Minnesrunor ur SFV-kalendern.
Övriga artiklar ur uppslagsverket.
(Rev. 2018-03-18 .)