Nyykaabi marknan

Undan gubbar tå rantin far,
Granni reimty å svartan kar.
Tvättbrässidor å lurvut skinn, ryddjin kråoko
å vambin stinn.
Bleika ”burkar”, folk å skurkar,
Granna flickor bå varm och kär
Stånd å vinglor, ståora kringlor
No ä Nyykaabi marknan jär.

Undan gubbar tå handlin gar, —
Köp bort stövlar I starke par —
“Halpa hinta” — nå hundra mark,
jär ä båttnan bå tjock å stark.
Saxar, nålar, fina tvålar
Sju mark dusin, nå tolv fyr sex.
— söp en kringla — vreista vingla
här är finaste sortens kex.

Hästan ränder å gubban kör,
Byter rantar bå smär å stör.
Gambä märran var ung på nyyt,
Åldras kvickt fast an just ha byyt.
Ge no lillan slant imillan,
Int he passa no pyta jämt,
— Itt i öre — skyll på före —
märrin din ä jåo halt bestämt.

Tjälekshöni ä fullt å folk,
Mest ti ung som ska åsta polk.
sombli flickor, gar runt åkring,
meir fyr poikar än ader ting.
Om di råkas ska ä bråkas
Tärt di får vassin guttastrut
Båda kväldan undi fälldan
Pussar di temdi siin ti slut.”Jesper”, lärare Hugo Svedberg (4 mars 1938) Österbottniska Posten. Mel. Kväsarvalsen.
Visan skriven på munsaladialekt och insjungen av Håkan Streng på skivan ”Heimlaga”, därifrån nedanstående ”översättning” är hämtad. Håkan Streng har även framfört visan i ett TV-program som spelades in på Pensarska/Nylundska gårdsplanen på Bankgatan 4.

Lars Pensar tillhandahöll.

 

  Nykarleby marknad

1.
Undan gubbar då hästkraken far,
vackert remtyg och en svart kar,
tvättbräsidor och lurvigt skinn,
Bleka »burkar» (seminarister), folk och skurkar,
vackra flickor, både varma och kära.
Stånd och spelhjul, stora kringlor —
Nu är Nykarleby marknad här.

2.
Undan gubbar då handeln går
»köp bort stövlar och i ordentliga par».
»Halpa hinta (= fr. finskan; lågt pris), nå hundra mark!»
Här är bottnarna både tjocka och starka.
Saxar, nålar, fina tvålar,
sju mark dussinet, »nå, tolv för sex!»
»Köp en kringla, kom och försök snurra (-hjulet)!»
Här är finaste sortens kex.

3.
Hästarna ränner och gubbarna kör,
byter krakar, både mindre och större!
Gamla märrar blir unga på nytt,
åldras snabbt fast man just har bytt.
Ge någon liten slant emellan,
»inte passar det att byta hela tiden,
Skräpa i pengarna, skyll på föret,
märren din är ju halt bestämt!»

4.
Kärlekshörnet är fullt av folk,
mest de unga som skall och dansa polka.
Somliga flickor går runt omkring,
mera för pojkar än något annat.
Om de råkas skall det bråkas
tills de får varsin gubbstrutt.
Båda kvällarna under fällarna,
pussar de dedär sina till slut.


Ulf Haglund tillhandahöll.


Läs mer:
Marknaderna av Erik Birck.
En variant av Kasper.