Dödsfall i Munsala


Midsommaraftonen avled i Munsala läraren vid Helsingfors svenska folkskolor Hugo Svedberg i en ålder av 45 år. Lärare Svedberg var på semester i sin hemsocken, då dödens hand nådde honom.

Svedberg är född i Munsala, Storsved och sonson till Anders Svedberg som grundade den första svenska folkskolan i Österbotten. Liksom sina förfäder sökte sig Hugo Svedberg till seminariet i Nykarleby och dimitterades därifrån år 1926 med goda betyg. Han tjänstgjorde först som lärare i Monå folkskola, men flyttade sedan följande år till sina fäders skola och där har han utfört det mesta av sin lärar- och livsgärning. År 1946 utnämndes Svedberg till lärare vid Vexala folkskola och följande år till lärare vid Helsingfors svenska folkskolor, vilken tjänst han innehade vid sin död.

Hugo Svedberg var en mycket intresserad och aktiv freds- och nykterhetsman och hans förmåga har flitigt anlitats inom dessa organisationer, men framför allt var han en synnerligen god och väl meriterad lärare. Särskilt var hans förmåga att undervisa i teckning, sång och musik högklassig. Närmast sörjande är hans maka.

 

Österbottniska Posten fredagen den 1 juli, nr 26/1949.


Läs mer:
Till minnet av Hugo Svedberg.
Minnesruna i SFV Kalender.
Poesi och Prosa av S.
Porträtt av Svedberg finns i Minnen från ett svunnet Nykarleby av Nelly Fågelbärj.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2004-02-25.)