Vid korsvägen


Du trodde, du kommit till vägens slut
men fann att en korsväg det var.
Du trodde att äntligen målet du nått,
men fann att än längre det bar.

En väg gick mot sunnan och en mot nord
de andra mot öster och väst.
Och ingen det fanns där att fråga om
vilken väg dig passade bäst.

Blott den vägen du kände, på vilken du kom,
du gått den allt sen du var ung.
Den är stenig och gropig och slingrar i kärr,
och den vägen, den vägen är tung.

Vart föra de andra? Så trött var din fot,
det värkte i led och i lem.
— Så gick du mot solen, som just sjönk ned.
Och den vägen den leder väl hem.

 

Ernst V. Knape (1920) Vid korsvägen.


Läs mer:
Tillhörande vykort.
(Inf. 2007-12-03, rev. 2018-04-13 .)