Johan Ludvig Runeberg

Studentsång vid grafven den 12 Maj.

Dagas, vår, öfver sorgsna sinnen!
Dödens skuggor, bleknen, försvinnen!
För odödliga, stora minnen
är vår sång vid den tysta graf.
Fosterland, som oss hör och dömer,
höga häfd, som ej bragder glömmer,
jord, som askan af fäder gömmer,
tag den son du åt världen gaf!


Fjärran tid skall hans runor stafva,
natt skall icke hans namn begrafva,
ok skall icke hans folk förslafva,
seger skall ur hans aska gro.
Allmakts ord, som af höjden talar,
ljusa vår öfver Finlands dalar,
milda kärlek, som allt hugsvalar,
lys din frid öfver grafvens bo!Zacharias Topelius (1877) Sånger III.