Nu så kommer julen

Nu så kommer julen!
Nu är julen här,
litet mörk och kulen,
men ändå så kär.
Han i salen träder
med så hjärtligt sinn,
och i högtidskläder
dansa barnen in.
Ljusen och lanternan
glimma högt kring dem
som den klara stjärnan
över Betlehem.

Brinn, du julens stjärna,
lys min barndomsstig!
O, så gärna, gärna
ser jag upp till dig,
som jag dig förstode.
Liten liksom jag
var också den gode
frälsaren en dag.
Och då sken du redan
på hans krubba klar,
och så sken du sedan
allt till våra dar.

O du goda, fromma,
glada juletid!
Du vår vinterblomma
full av fröjd och frid!
Tusen skalkar gunga
ystra på ditt knä,
och små änglar sjunga
kring vårt juleträ´.
Glatt med dem sig blandar
barnens fröjdeljud.
Alla goda andar
lova Herren Gud.Det här var överraskningarnas dag. Först berättade Maria Sandqvist att julvisan som jag endast förknippat med ”Sagan om Karl Bertil Jonssons julafton” är skriven av Zacharias Topelius, möjligen år 1875. [Skall vara 1857]. Luskade vidare och fann att en Richard Norén tonsatt den (1875) och att även Jean Sibelius(!) år 1897 (eller 1895 enligt en annan uppgift) [1913 enl. wikipedia] gjort en tonsättning. Vilken av melodierna som Karl Bertil sjunger är mig obekant.

Och vid en närmare titt visade det sig att både lanternor och stjärnor nämns i sången!

(Inf. 2006-12-22.)


*        *        *


Den 20 december 2013, ganska precis sju år efter publicering, kom ett klarläggande:

Hej Fredrik!

Såg att du undrade vem som skrivit melodien till ”Nu så kommer julen” som finns i Karl Bertil Jonssons julafton.

Den är skriven av min mormors och morfars moster Ellen Heijkorn.

God Jul!
Hälsningar Mira

(Inf. 2013-12-21.)


Läs mer:
Sagan om Karl Bertil Jonssons julafton på wikipedia.
Fakta om visan på wikipedia.
(Inf. 2006-12-22, rev. 2022-01-04 .)