Lucka 15   LUCKA 16 Lucka 17
  Adventskalendern 2013  

SYLVIA

Sagor, Sånger och Skildringar

för

BARN OCH UNGDOM.

No 1.

Lördagen den 4 Januari

1879.

 

JULVISA

(Att sjungas kring Julgranen.)
Mel.: ”Spring, min snälla ren.”

 

Nu så ha vi här
Julen i vårt hus.
Full med juleljus
Gröna granen är,
Klart från hvarje gren
Strålar deras sken.

 

Öfver tall och björk,
Öfver mo och ljung
Ligger drifvan tung.
Qvällen är så mörk.
Här är glädje blott,
Här är ljust och godt.

Alla barn i ring!
Far och mor också!
Gladt vi dansa må
Granen rundt omkring.
Himlens englar små
Dansa nu också.

 

Glada sångers ljud
Hörs i hvarje hem,
Som i Bethlehem.
Signa, milde Gud,
Från din klara höjd
Nu vår julefröjd!

 Förstoring.Lars Pensar tillhandahöll med kommentaren:

Anni Backman läste barntidningen ”Sylvia” när hon ännu bodde i den Rechardtska gården. Först 1887 kunde hon och hennes familj fira jul på Juthbacka gård.


Läs mer:
Fler juldikter och -visor.
Fler visor av Topelius.
Sylvia: sagor, sånger och skildringar för barn och ungdom på Historiska tidningsbiblioteket.
(Inf. 2013-12-15, rev. 2014-12-13 . )