Mer om Sandnäs glasbruk

Hej, det kom gäster mitt i allt, men nu har jag Munsalas hist av KV Åkerblom framför mig:

I Vexala by vid stranden av Monäs sund fanns 1847—1894 Sandnäs glasbruk. En förutsättning för denna anläggning var inom området förefintlig fin sand. Grundare var handelsbokhållare J.P. Ehnqvist, född i Uleåborg 1817, död 1866. (det var han som byggde den vita Bergers gård ovanför Brostugan - du vet) och ägarnas antal blev till följd av omständigheterna legio [många] — de följde varandra i snabb takt. Ehnqvist, Granberg, Rechart, von Fieandt, Ehnqvist på nytt, Nils Malmberg, Serlachius, Hohentahl, J Brunden, Abraham Ramstedt från Gudmundrå i Ångermanland som köpte det 1894. Då det brann ned i okt samma år ägdes det av J. Basilier. Ren 1887 hade det drabbats av ödeläggande eldsvåda. På Recharts tid fanns det 8 glasblåsare och 20 glasarbetare. Svenska släkter blev markant som inflyttade glasblåsare.— Faller, Keith,Wahlberg (från Sandö glasbruk i Sverige, Ångermanland) Graff, Strindberg, Bygdén, Strömmer, Dorsch, Gleisner !!!!!, Groth, Brauer, Linde.

Enqvist uppförde disponentbostaden vilken sen blev manbyggnad på Åminne gård och vilken du fotade i somras!!!

Enqvist, skräddarsonen var gift med lagmansdottern Lovisa Vilhelmina Sundius född 1803. Sjäv dog han 1866 på Mariedahl, det hemman på vars mark glasbruket anlagts.

Lars Pensar

K.V. Åkerblom  (19) Munsala Sockens historia.
(Inf. 2003-12-23.)