En 1700-tals altarmålning

döljande spår av en äldre.

————

Altarpannån »Nattvarden” i Nykarleby

kyrka restaurerad.

 

I denna tidning ingick för ett par månader sedan en med talrika avbildningar försedd beskrivning av A. G—s över ett antal allegorier och apostlabilder i Nykarleby kyrka, vilka efter att ha befunnit sig i ett ytterst vanställt skick blivit restaurerade av signaturen, Axel Haartman, och herr Karl Nygren.

Därvid berördes även den nu här ovan avbildade altarpannån. Upphovsmannen till denna såväl som till de tidigare omtalade målningarna torde vara svenske målaren Daniel Hiulströms, som på 1740—1750-talet arbetade i Österbotten.

Da pannån kom hit för restaurering, var den övermålad med vit oljefärg. Efter väl förfarit behandling blottades en rätt naiv framställning av Nattvarden, som trots de svårigheter det smala formatet erbjuder visar en väl stark sammangyttring av apostlafigurerna.

Ett särskilt intresse får bilden genom att det framgår, att under densamma döljes en annan äldre målning, varav spåren återgivas här nedan. Av vad man under påmålningen kan skönja har det varit en allegorisk målning med en gyllene kalk, omgiven av strålar och keruber samt symmetriska molnbildningar (här nedan återgiven etter en teckning av Karl Nygren). Man förmodar, att denna övermålade bild härstammar från Nykarleby gamla träkyrka från sextonhundratalet. Man har nämligen funnit bildrester, som kunde tyda därpå. I den nuvarande kyrkan finnes dessutom bräder från den gamla kyrkan med bildfragment.

Kanske utgör denna en del av någon större målning i den gamla kyrkan, och har pannån sedermera för den nya kyrkan övermålats med Nattvarden, som senare vandaliskt överstrukits, men sent om sider åter fått komma till sin rätt.

Hr Y.


Åbo Underrättelser nr 21 oktober 1928, nr 290, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
Mats Björkstrand tipsade.

Läs mer:
Kyrkan i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2019-01-13, rev. 2019-01-13 .)