Bäck i Forsby by av Nykarleby socken.
Hemman och släkt 1549—1934
av Woldemar Backman

 

Källor.

 
Statsarkivet: jordeböcker och mantalslängder före 1800.
Häradsskrivararkivet Nykarleby: mantals längder från 1800.
Kyrkoarkiven i Nykarleby, Munsala, Jeppo, Ylihärmä Oravais, Vörå, Helsingfors, Pielavesi och Maaninka.
Finsk biografisk handbok, utgiven av Tor Carpelan, Helsingfors 1903.
Gösta Palmgren, Anteckningar över Finlands finansförvaltning I, Helsingfors 1895.
Hemåt, evangelisk kalender för 1902.
Tidningarna Vasabladet och Österbottniska Posten.
Enskilda meddelanden: magister Hugo Lagström som jag har att tacka för de tidigaste personalierna samt talrika medlemmar av släkten.


Woldemar Backman (1935) Bäck i Forsby by av Nykarleby socken. Hemman och släkt 1549—1934.
Arne Nylund digitaliserade och tillhandahöll.
(Inf. 2005-05-21.)

[SLUT]