BÄCK I FORSBY BY
AV
NYKARLEBY SOCKEN


HEMMAN OCH SLÄKT
1549—1934

AV
WOLD. BACKMAN

WASA — F. W. UNGGRENS BOKTRYCKERI 1935

[OBS!]


[Boken gick som följetong under maj och juni 2005.]

 


Innehållsförteckning.
Sid.
Bäck i Forsby by av Nykarleby socken  
Ägare av Bäckhemmanen 1549—1934  
Släkten Bäck.  
Gren I. Susanna Andersdotter Bäck, Johan Persson och dessas avkomlingar  
Gren II. Anna Andersdotter Bäck, Anders Michelsson och dessas avkomlingar  
Källor  


Woldemar Backman (1935) Bäck i Forsby by av Nykarleby socken. Hemman och släkt 1549—1934.
Arne Nylund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Boken ingår även i Nykarlebynejden I av Woldemar Backman.
Bäck i Forsby — Hemmanets ägare av av Rudolf Olson.
(Inf. 2005-05-21.)