En släkt
             Schjoman.


Av Wold. Backman.Tidigare har jag i denna tidnings spalter publicerat sammanställningar om en del gamla nykarlebysläkter. Till dessa ville jag ännu foga tvenne andra. Den ena av dessa är den släkt, vars namn läses här ovan. Oaktat att släkten länge varit utdöd, torde namnet icke vara okänt för de flesta stadsbor, främst för dem, som om somrarna röra sig kring i skärgården. Namnet är nämligen för alla tider bundet vid det »schjomanska grundet», ett farligt grund, beläget mitt på den eljes djupa Torsöfjärden.

Den äldsta medlemmen av släkten Hans Gustafsson inflyttade strax efter stora ofreden till Nykarleby stad, men då hans barn, födda 1713 och 1719, uppgivas vara födda i Nykarleby, måste inflyttningen sannolikt ha skett från Nykarleby landskommun. Den första som antog släktnamn, var sonen Anders Hansson. I den kyrkbok, där han första gången nämnes som gift bär han namnet Schogman, som åter i de föddas bok, där det första barnet är antecknat, tager formen Skogman. Sedan finna vi följande skrivsätt Sioman, Schioman och slutligen Schjoman.

Släkten fortlevde här under fem släktled under cirka 125 år. Det var en typisk småborgarsläkt med representanter i de tre grupperna: handlande, skeppare och hantverkare.
Tabell 1.

I. HANS GUSTAFSSON var en av en nybyggare, som inflyttade till Nykarleby strax efter stora ofreden (första gången mantalsskriven 1723). Borgare (erhöll burskap 2 maj 1725). Han dog 1745 (finnes dock ej i de dödas bok). Gift med Beata Mårtensdotter (försvunnen från kyrkböckerna efter mannens död).

II. Barn (födda i Nykarleby, troligen i landskom.):
Lisa, f. 17 april 1713, d. 15 maj 1793 av ålder. Gift 28 okt. 1735 med Petter Larsson Öhman, f. 1 maj 1715 i Arnäs, Sverige, d. 14 dec. 1781 i slag. Egentligen tunnbindare, senare sjöman, som sådan vann han burskap i Nykarleby 1744. Dessa hade 13 barn, av vilka de flesta dogo i späd ålder. Dottern Maria (f. 22 jan. 1745, d. i Vasa 13 okt. 1789), gift 27 okt. 1744 med muraren och krukmakaren i Vasa Johan Dikman (f. 1750, d. i Wasa 13 febr. 1806, omgift). Dottern Brita, f. 4 aug. 1748, d. 29 aug. 1813. Gift 24 juli 1777 med svarvaren Sinnman, i hans andra äktenskap, f. i Stockholm 27 juli 1729, d. i Nykarleby 18 aug. 1802.

Anders, f. 1719. Tab. 2.Tab. 2.


II. ANDERS HANSSON SCHJOMAN, f. i Nykarleby 1719, d. där 15 juni 1789 i »bröstvärk». Erhöll burskap som sjöman i Nykarleby 1755. Styrman. Gift 24 okt. 1742 med tjänarinnan Brita Hansdotter, f. i Ruovesi 23 sept. 1716, d. i Nykarleby 23 maj 1792 av ålderdom.

III. Barn (födda i Nykarleby):
Hans, f. 5 okt. 1744. Tab. 3.
Maria, f. 5 mars 1747, begravad 2 febr. 1748.
Maria Helena, f. 3 jan. 1752, d. 26 febr. 1831 av ålderdom. Gift i Stockholm 3 mars 1775 med handlanden och rådmannen i Nykarleby Anders Juthe, f. i Nykarleby 2 dec. 1745, d. där 20 april 1797 i »bröstvärk», ägde gården 43. De hade fem barn, som nådde vuxen ålder, sonen Matts, handlande i Nykarleby, Carl Gustaf, bodbetjänt, död vid 20 års ålder samt döttrarna Stina Brita, gift med rådmannen Samuel Kempe, Maja Lisa, gift med magister Nils Mathesius och Helena Sofia, gift med sjökaptenen Kristian Wennerholm.
Anders, f. 29 nov. 1755. Tab. 6.
2 söner Gabriel, som dogo i späd ålder.

 Tab. 3.

III. HANS SCHJOMAN, son till Anders Hanson S. tab. 2, f. i Nykarleby 5 okt. 1744, d. där 23 maj 1808 i bröstfeber. Repslagare. Ägare av gården 51. — Gift 18 nov. 1773 med Susanna Mattsdotter Salin, f. 16 sept. 1748 i Nykarleby, d. där i lungsot 4 aug. 1814, dotter till stadsbetjänten i Nykarleby Mathias S. och Susanna Gustafsdotter.

IV. Barn (födda i Nykarleby):
Anders, f. 21 aug. 1774, d. 31 maj 1792 i fallandesot.
Mathias, f. 16 september 1776. Tab. 4.
Johan, f. 14 juni 1779. Tab. 5.
Hans, f. 9 febr. 1782, d. 29 mars s. å.
Gustaf, f. 2 febr. 1733, d. 13 april 1784 i slag.
Brita Lena, f. 15 mars 1785, d. 21 aug. 1791 i slag.
Susanna Elisabet, f. 12 april 1780, d. 31 okt. 1827 i lungsot. Ogift.

V. Barn (födda i Nykarleby):
Gustaf, f. 2 nov. 1811, d. 5 febr. 1912.
Amanda, f. 23 okt. 1822, d. i N:by 6 mars 1865 i lungsot. Gift 21 aug. 1856 med Lars Leonard Lybäck, f. i Nykarleby 26 mars 1824, d. utrikes mellan 1866—70. Sjökapten.
Anna Maria, f. 13 april 1791, d. 10 jan. 1857 i slag. Ogift. Det är »moster» Schjoman, som skalden Z. T. flere gånger omtalar i sina dagböcker.Tabell 4.

IV. MATHIAS SCHJOMAN, son till föreg., f. i Nykarleby 16 juli 1776, d. där i febr. 1837 i »håll och stygn». Repslagare. Burskap 1806. Ägare av gården 69. — Gift 10 febr. 1803 med Maria Hägglin, f. 28 sept. 1790 i N:by, d. 4 nov. 1758 därstädes av ålderdom, dotter till styrman Thomas H. och Anna Holmlund.

V. Barn (födda i Nykarleby):
Anna Susanna, f. 4 sept. 1803, d. 12 dec. 1843 i vattsot. Gift 8 jan. 1829 med styrmannen, sedan tulluppsyningsmannen Johan Sjöberg, f. i Nykarleby 2 sept. 1802, d. där 17 febr. 1844. Flere barn, bl. dessa sjöman Carl Johan, (f. 8 juni 1834) och Robert August, (f. 3 dec. 1839).
Hans Adolf, f. 22 sept. 1806, d. 20 febr.1808 i feber.
Maria Wilhelmina, f. 14 dec. 1809. Gift 11 okt. 1838 med skepparen Anders Backlund från Ytterjeppo. Deras vidare öden är mig obekanta.
Stina Albertina, f. 3 sept. 1812, d. i Jakobstad 3 jan. 1858. Gift 17 april 1842 med sjökapten Karl Vilhelm Juthe, f. 23 nov. 1811 i Nykarleby, d. senare på sjön 25 nov. 1856. Styrman 1835. Sjökapten 1842. Flyttade 1843 till Jakobstad. De hade tre barn: Karl Johan, f. maj 1847. Sjökapten. Död i Memel 30 maj 1875. Ogift. Matilda Albertina, f. 16 febr. 1849, flyttade till Nykarleby 1870, där gift 6 aug. 1872 med sjökapten Johan Häggblad från Kristinestad. Marta Elisabet, flyttade till Gamlakarleby 1869.
Matilda Elisabet, f. 5 april 1816. Flyttade till Orisberg 1848.Tabell 5.

IV. JOHAN SCHJOMAN, son till Hans S., tab. 3, f. i Nykarleby 14 juni 1779, d. där 20 febr. 1850 av ålderdom. Skeppare. Erhöll burskap 1814, som han uppsade 1843. Ägde gården 48 och skonaren Mesack. Gift 15 april 1813 med Kristina Hägglin, f. 12 sept. 1790 i Nykarleby, död på Nybacka, dit hon flyttat som änka 16 febr. 1861 i kramp; dotter till styrman Thomas H. och Anan Holmlund.

V. Barn (födda i Nykarleby):
Johan Oskar, f. 9 okt. 1813, d. 1832 (finnes ej i de dödas bok).
Stina Amalia, f. 19 febr. 1816, d. på Smedsbacka 5 mars 1884 i lunginflammation. Gift 10 nov. 1850 med sjökapten Petter Högdahl, i dennes andra äktenskap, f. i Gamlakarleby 20 nov. 1803, d. på Smedsbacka 13 nov. 1875 i slag. Ägare sedan 1856 av Smedsbacka, som av änkan 1880 såldes åt fabrikör Jakob Eng. Barnlösa.
Carl August, f. 11 april 1818. Flyttade till Vasa 3 sept. Skeppare. Kapten bl. a. på Wolffska fregatten Providence (1841—46). Försvann ur kyrkböckerna 1856 som ogift.Tab. 6.

III. ANDERS SCHJOMAN, son till Anders S., tab. 2., f. i Nykarleby 28 nov. 1756, d. därstädes 5 juni 1810. Styrman. Erhöll burskap som viktualiehandlande 1797. Ägde gården 48. — Gift med Elisabet Salin, f. i Nykarleby 5 juni 1752, d. där 5 febr. 1824 i hetsig feber, dotter till stadsvaktmästaren Mathias Salin och Susanna Gustafsdotter.

IV. Barn (fött i Nykarleby):
Brita Lena, f. 20 febr. 1781, d. i N:by 8 sept. 1848 i bröstinflammation. Ogift.

Woldemar Backman, Österbottniska Posten nr 40/1941.
Lars Pensar tillhandahöll.


På kopian fanns även:

500 marks böter har av rådhusrätten ådömts en person för förtärande av sprit, utskriven som kreatursläkemedel.


Läs mer:
Ett bidrag till Nykarleby stads personhistoria. Borgare och borgarsläkter 1721—1857 av Woldemar Backman.
Repslagar Sjoman av Hilda Olson.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2005-09-20/HK.)