Österbottniska Posten

Österbottniska Posten
, veckotidning, gr. 1882 [provnummer kom redan 1881] under namnet Mellersta Österbotten av kantorn Johan Wilhelm Nessler (1848—1910); antog 1884 namnet Ö. Tidningen utgavs av den nesslerska släkten som ett lokalt veckoblad i Nykarleby fram till 1968, då den övertogs av Jakobstads Tidning och blev ett notis- och annonsorgan för Svenska Österbottens ungdomsförbund med Jakobstad som utgivningsort.


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Historik
av Erik Birck.
Artiklar och notiser ur tidningen.
Signaturer.

Tidningen på Nationalbibliotekets digitala samlingar:
- Mellersta Österbotten (1881–1882)
- Österbottniska Posten (1883–1889, 1911–1949)

ISSUU, gratis konto krävs.
- Österbottniska Posten (1968–)
(Rev. 2019-03-11 .)