III. NÅGRA NYKARLEBYFAMILJER. BORGARE, TJÄNSTEMÄN OCH VANLIGT FOLK

Catharina Helena Kempe


Nykarleby hade ingen tidning vid denna tid, men fru Catharina Helena Kempe, f. Giers och änka efter sjötullvaktmästaren Fredrik Reinhold Kempe (f. 22.12. 1781, d. 5.12. 1840), var fataburen för alla nyheter. Hon var född i Nykarleby den 15 sept. 1784 och dog därstädes den 11 jan. 1875, dotter till tullinspektorn Jonas Johan Giers och Carin Liljeström. Den gamla handlande- och rådmanssläkten Kempe hade vid denna tid spelat ut sin roll i stadens historia. Dess sista i Nykarleby verksamma medlem var den tidigare nämnde handlanden och rådmannen Samuel Kempe d.y., som dog i lungsot den 31 jan. 1815. Hans hustru Christina Brita Juthe (d. 5.8. 1808) förenade i sig två gamla Nykarlebysläkter genom sina föräldrar, handlanden och rådmannen Anders Juthe och Maria Helena Schjoman.

Hilda Olson förtäljer, att allt vad som hände och skedde i staden inom- och utomhus kunde Catharina Helena Kempe berätta om. Hennes förstånd var kvickt och skarpt, omdömet klart, satiriskt och ej alltid välvilligt. Den som misshagade henne fick veta av det på ett eller annat sätt. Glad och munter fick hon ofta den mest svårmodiga att skratta åt hennes historier.

Fadern hade varit tullförvaltare i staden under svenska tiden. Mannen var ofta drucken och misshandlade henne, vilket ej tycks ha påverkat hennes glada och livliga lynne. Då någon beklagade sig över att vara gammal vid 35 års ålder sade hon: ”Håh, då jag var så gammal, hoppade jag över sju ladu-tak!”

Hon gick fortfarande klädd i ”stycke och mössa”, som bruket var på 1700-talet. Då någon ville skänka henne en hatt, sade hon: ”Tack skall du ha, men en hatt sätter jag aldrig på mig, jag skulle se ut som katten i gluggen!”


Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid 231 f.


Nästa kapitel: Greta Helena Bogdanoff.
(Inf. 2004-01-06.)