VIII. STADENS FÖRVALTNING OCH STYRELSE

Rådmän i Nykarleby 1837—1975

J.A. Lybeck 1837—1879
Mathias Sandström 1850—1876
Alb. Dyhr 1846—1879
Carl Grundfelt 1858—1875
Petter August Lybeck
(adj. rådman upprepade ggr)
15.2.1870—1901 (febr.—13.4.)
Carl Nylund 1880—1918
Ernst August Waselius 1880—1895
Elias Roos 1896—1901
Karl Erik Emil Ekroth 1901—1904
Carl Fredrik Öhrling 1904—1917
August Casén 1917—1920
Paul Nessler 1918 (fr. 1.7.)—1924
Richard Kisor 1922 (fr. 8.5.)—1947
Wilhelm Fagerholm 1922—1932
Anton Söderman 1932—1963
Axel Pensar 1947—1965
Georg Tarvos 1964—1968
Wäinö Kivinen 1965—
John Strang 1968—Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 340.

Nästa kapitel: IX. LANTDAGS- OCH RIKSDAGSMANNAREPRESENTATIONEN. Lantdagsvalen 1876—1881.


Läs mer:
Rådman i Uppslagsverket Finland.
(Rev. 2023-11-29 )