Helsingfors den 11 Augusti.

Gynnad af den uthållande varma och torra väderleken under hela Juli månad, har eld, af hvarjehanda orsaker, men särdeles af bristande tillsyn vid förbränning af allmogens kustländer, uppkommit å otaliga ställen uti skogarne af Wasa län, synnerligast i Korsholms södra, medledels och norra härader, samt, oberäknadt de flere mindre farleder, hvilka genom kronobetjeningens och allmogens ihärdiga ansträngningar redan i deras begynnelse hunnit dämpas, innan de fått omfatta en vidsträcktare yta, tillskyndat skador uti följande socknar, nemligen:

— — —

, Nykarleby och Kronoby socknar har skogseld äfvenIedes förstört färdighuggen ved till okändt belopp, hägnader, hölador och sädesfält, förutom växande skog.Patrioten, 20 augusti 1852.
Hela KB:s Svenska Dagstidningar var tillfälligt öppet under Corona-krisen våren 2020.


Läs mer:
Bränder.
Fler tidningsartiklar.
(Inf. 2020-04-21, rev. 2020-04-21 .)