Mera el
från älven

NYKARLEBY KRAFTVERK

En parallellturbin till vattenkraftverket planeras i Nykarleby för att höja elproduktionen och öka driftssäkerheten. Nykarleby Kraftverk ansöker om tillstånd från miljöcentralen om att få installera en parallellturbin på 1,5 MW för att komplettera huvudturbinen på 4,5 MW.
     ”Turbinen genomgick service april 2010–januari 2011 och under den tiden har vi haft driftstopp i vattenkraften. Med två turbiner skulle vi kunna undvika liknande produktionsstopp i framtiden och dessutom skulle driften kunna optimeras beroende på vattenmängden”, säger Tony Eklund, vd på Nykarleby Kraftverk.
     Han räknar med att tillståndsprocessen tar ett år och byggtiden ett–två år. Med den tidsplanen snurrar parallellturbinen 2014.
     ”Det krävs inga ingrepp i miljön, luckan finns där och vattnet i älven flyter redan genom kraftverksdammen. Investeringen skulle betala igen sig på relativt kort tid”, säger Tony Eklund.


Katternö, nr 1/2011

 

Lars Pensar tillhandahöll och fotograferade den 8 februari 2011:


Läs mer:
Dykare modell 1957.
Kraftverksbygget som påbörjades 2014.
Nykarleby kraftverk, några märkesår.
(Inf. 2011-02-17, rev. 2018-11-21 .)