Landsorten.

NyCarleby 31 Juli (Korresp. till H. T.) För ångfartyget Österbotten är vid Alön en ny landningsbrygga uppförd och en restauration på stället inrättad. Två skeppshvarf äro ucke långt derifrån i full verksamhet; man bygger ett skepp och en brigg. Medan dessa förbida salt vatten, löpa svenska och norska fartyg in efter plankor och tjära.
     Keppos såg exporterar betydliga qvantiteter. Arbetsförtjensten är ganska god; 50 kop. s:r numera den vanliga daglönen. Det oaktadt många tiggare och från norden bedröfliga utsigter för skörden.
     — I Jakobstads hamn skedde den 25 Juli en beklaglig olyckshändelse. Tvenne unge sjökaptener, Törnvik och Palmén, båda raska och duglige män och den ena helt nyligen gift, seglade omkull och drunknade.


Wiborg nr 62 den 11 augusti 1857.
Originalet på Digi - Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2016-11-13, rev. 2016-11-13 .)