Nykarleby


Nykarleby Nykterhetsförening
hör till de föreningar, som bildades år 1886 efter besök av fru Andersson-Mejerhjelm. Föreningen arbetade från sin start regelbundet ända till år 1916. Under första världskriget upphörde emellertid arbetet men återupptogs i januari 1921 på åtgärd av Valdemar Westberg och har sedan dess fortsatt utan avbrott.
     Föreningen har med åren fått en allt större anslutning. Ända från föreningen start och fram till år 1930 var i allmänhet någon av församlingens präster ordförande i föreningen. Sålunda var K. V. Petrell ordförande till år 1909 samt åren 1912—13. På 1920-talet var Olav Schalin föreningens ordförande.
Längsta aktiva tjänstgöringen inom föreningen har Hugo Casén som varit föreningens sekreterare åren 1922—1950. Ture Granqvist, som var föreningens sekreterare 1921, blev år 1930 dess ordförande och innehar alltfort denna post.
     Medlemsantalet enligt senaste rapport 177, vilket för övrigt är den högsta siffran i föreningens historia. Under de senaste åren har en livaktig ungdomsverksamhet förekommit inom föreningen.
Forsby Nykterhetsförening
bildades år 1899 på initiativ av Math. och Vendla Hedström. Föreningen fick redan från början livlig anslutning och dess verkliga glansperiod inföll under de första åren då Werner Bengs var föreningens ordförande. År 1900 hade föreningen inte mindre än 118 medlemmar.
     Då den år 1905 inregistrerades i FSN, hade medlemssiffran emellertid sjunkit till 55 och under årens lopp sjönk den mer och mer tills föreningen år 1926 sammanslogs med Nykarleby Nykterhetsförening.
     Föreningen hade då 20 medlemmar. Hugo Eklund var åren 1913—1923 föreningens ordförande.Soklot Nykterhetsförening
bildades också den år 1899 med församlingens kyrkoherde K. V. Petrell som ordförande. Föreningen fick en god start och hade under de första åren stort medlemsantal. Då den 1905 inregistrerades i FSN, var medlemsantalet 214, det största i föreningens historia.
     Senare har emellertid medlemsantalet sjunkit och tidvis har föreningsverksamheten varit nedlagd. Detta var bl.a. fallet under första världskriget samt åren 1935—37. Sedan år 1950 har föreningen inte insänt rapport till FSN, men torde dock i viss mån ha arbetat även under dessa år.
     Medlemsantalet var enligt senaste rapport 40. På förtroendeposterna har i allmänhet täta ombyten ägt rum och av ordförandena är det förutom K. V. Petrell endast Villiam Viik, som var ordförande åren 1925—32, och Verner Finnäs, som var ordförande åren 1938—44, vilka under längre tider innehaft sina uppdrag.


Kovjoki Nykterhetsförening
bildades år 1905 av byns lärare Emil Kjellberg. Med undantag av åren 1919—24 har verksamheten fortsatt utan avbrott. Föreningen, som arbetar i en relativt liten by, har aldrig kommit att höra till de stora föreningarna. Under de första åren var medlemsantalet ca 50 och har senare tidvis något överstigit detta antal. Senaste rapport uppger att föreningen har 68 medlemmar.
     Under föreningens första tid innehades förtroendeposterna i föreningen av lärarfamiljen Kjellberg och även så sent som åren 1933—40 var Senna Kjellberg föreningens sekreterare.
     De verkliga trotjänarna under senare år i föreningen har varit Villiam Hermansson, som med ett par korta undantag var föreningens ordförande åren 1925—47, och Axel Liljedahl, som varit föreningens sekreterare år 1932 samt från år 1941. Under åren 1948—52 var Heimer Knutar föreningens ordförande.Markby Nykterhetsförening
bildades år 1905 av byns lärare J. Alf. Karlsson och föreningen har ända sedan starten utan uppehåll fortsatt med sin verksamhet.
     Medlemssiffran har varierat mellan 21 medlemmar år 1929 och 70 medlemmar år 1948. Enligt senaste rapport hade föreningen 49 medlemmar. Om man frånser föreningens stiftare, som under ett antal år i början var dels ordförande dels sekreterare, präglas denna förening av täta ombyten av funktionärer så att de flesta såväl ordförande som sekreterare tjänstgjort endast ett eller ett par år.Godtemplarlogen Hemfrid
stiftades år 1923 men blev endast ett år gammal. Medlemsantalet uppgavs till 22.


John Forsberg (1955) I kamp för människovärdet. Finlands Svenska Nykterhetsförbunds 50-åriga verksamhet 1905—1955, 280 sidor. Utkom på FSN:s förlag, tryckt på Frams Tryckeri, Vasa
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.

 

Läs mer:
Nykterhetsrörelsen i Uppslagsverket Finland.
Nykarleby Nykterhetsförening 1886—1986 av Pehr Tonberg.
Innehållsförteckning till Nykarleby landskommun.
(Inf. 2008-11-01, rev. 2008-11-01.)