Nykarleby landskommun
Innehåll

Stadens och landskommunens göranden och låtanden har varit nära sammanflätade. Här har jag dock försökt sammanställa länkar till sidor som behandlar byarna i f.d. Nykarleby landskommun, d.v.s. Forsby, Kovjoki, Kyrkoby, Markby, Socklot och Ytterjeppo.

Presentation av Boken om Nykarleby landskommun 1865–1974 av Leif Sjöholm.

   


Nykarleby landskommuns vapen.


Nykarleby landskommuns vapen.
Utformat av Carol Hedberg. Stadfäst av inrikesministeriet 9.6.1965.
     Vapenbeskrivningen lyder: ”I rött fält två motvända och in i varandra gripande halvmånar, bärande en krona; allt av guld.”
     Återgår på sockensigillet från 1611, som innehåller ett krönt C, Karl IX:s monogram. Emedan bokstäver med rätt anses oheraldiska, har initialen omtolkats till en halvmåne och sköldemärket utformats så att kompositionen erinrar om ett krönt spegelmonogram.

Från stadens webbplats.Hela landskommunen

Allmänt
Historiskt stöd för namnet Karleborg av K. V. Åkerblom (1944).
Kommunalfullmäktige i Österbottniska Posten (1928).
Brandbefälskursen i landskommunen (1937).
Kommunsammanslagningen 1975.
Nykarleby landskommun i Finlands handel och industri i bild IV (1971).
Landskommunen av Leif Sjöholm i Vår hembygd Nykarleby, Oravais och Vörå (1995).
Nykarleby socken av Lars Pensar.
Lappabi – olika benämningar genom tiderna.
Befolkningssiffran sjunker i Nykarleby landskommun i Österbottniska Posten (1959).

Genealogi
Soldattorp, soldater jämte deras efterkommande i Nykarleby landskommun.

Poesi
Nyskiftesdikt av Eivor Emas.

Alla sidor där Nykarleby landskommun nämns.Forsby

Allmänt
Rond genom Forsby av Dick, december 1948.
Rond genom Forsby av Dick, april 1949.
Den gamla byn . . . av Dick, november 1965.

Genealogi
Bäck i Forsby av Nykarleby landskommun av Woldemar Backman.
Sorvist i Hemman och husbönder av Rudolf Olson.
Berättelsen om Sorvist-Gust. Fakta, historier och anekdoter från Sorvist-släkten berättad av Carita Häger.

Föreningar
...

Poesi
Juthas hängbro av Dick. 1950
Hembyn av Dick. 1953


Övrigt

Invigningsfest. Forsby—Kyrkoby brobygge. 1929
Forsbybo offer för svag is. 1935
Sorvist är isolerat, men tekniken snuddar vid gårdsknuten av Bert. 1962
Sorvistborna väntar på bättre kommunikationer av Tor. 1962
När elektriciteten kom till byn av Gunnar Grahn. 2005

Alla sidor där Forsby nämns.
Alla sidor där Sorvist nämns.Kovjoki

Kovjoki av Joel Rundt i Den österbottniska byn.

Allmänt
Överföring till Nykarleby socken. 1877
Om folkskolan 1884.
Vacker gåfva till folkskola. 1905
Kovjoki såg och kvarn. 1913
Forngrav. 1923
Namnet Kovjoki i Österbottniska Posten. 1925
Tuberkulossjukhuset. 1928–29
Ur Kovjoki byordning i Några österbottniska byordningar. En urkundsskatt tillhörig byalag i Nykarleby och Munsala av Alfred Huldén. 1932
Kovjoki-brev till Amerika. 1934
Föll i brunnen — klarade sig utan sviter. 1945
Kojvoki andelsmejeri i Andelsmejerierna i Finlands svenskbygd. 1958
Storskiftet gav Kovjoki nytt ansikte av Heimer Knutar. 1958
Julhälsning till kovjokibor i främmande länder av Hanna Sjöblom. 1959
Resårindustrin i oavjoki satsar på svensk marknad i Jakobstads Tidning 1967
Presentation av Kovjoki – byn med vattnet och de många vägarna av Kovjoki byaforskargrupp. 2009
Frimärke. 2016
De grå ladorna i Kovjoki invid Riksåttan är borta. 2021
Filateli.

Genealogi
Lassila i Kovjoki by av Nykarleby landskommun. Hemman och släkt 1618—1933 av Woldemar Backman.
Kovjoki i Hemman och husbönder i byn Kovjoki och Strömmen 1550—1850 omfattande byarna Kovjoki och Markby i Nykarleby samt Karby i Pedersöre av Rudolf Olson.
Anders & Evelina av Mats Blomqvist. (Westerlund.)

Föreningar
Kovjoki ungdomsförening 1903—1933. En minnesskrift av Emil Kjellberg.
Kovjoki ungdomsförening i Ungdomsrörelsen i Svenska Österbotten 1888—1938.
tillhandahölls av Lars Pensar.
Kovjoki uf i Huset mitt i byn av Bertel Nygård 1982.
Hur Kovjoki ungdomslokal blev till idrotts- och ungdomsgård i Nykarleby.
Kovjoki Nykterhetsförening.
Kovjoki Nykterhetsförening.

Alla sidor där Kovjoki nämns.

 Kyrkoby

Allmänt

Genealogi

Bonäs hemman o. släkten Bonäs.
Forsbacka och dess ägare.
Högbacka hemman.
Klockars i Nykarleby landskommun.
Nygård och dess ägare.
Smedsbacka och dess ägare.

Föreningar
Juthas Ungdomsförenings verksamhet under åren 1906—1961 (1995) av Forsby-Ytterjeppo hembygdsförening.
Juthas uf av Bertel Nygård.

Alla sidor där Kyrkoby nämns.Markby

Allmänt
Överföring till Nykarleby socken. 1877–80
Dopsked. 1881
Markby av J. N—n. 1915
Markbyborna utträda ur Nykarleby skyddskår. 1922
Drunkningsolycka i Markby. 1947
Familjen Björnviks emigration till Sydafrika av Linnea Björnvik. 1953
Hälsningar från Markby. 1958
Hundraårsminnen från Markby berättar om hemmansförsäljningar och hungerår av Alfred Nygård. 1967
Ett föreståndarjobb i ”ödemarksbyn” av av Nelly Fågelbärj. 2003
Andelsmejeriet mitt i Markby i Pedersöre av Jörgen Sundqvist. 2005
Fattigåret 1867 dog folk med grästappar i mungipan vid vägkanterna i Markby av Vilhelm Nyby. 1964
Bröder och krig av Ann-Catrin Östman. 2015
Vit socialist av Ann-Catrin Östman. 2018

Genealogi
Markby i Hemman och husbönder i byn Kovjoki och Strömmen 1550—1850 omfattande byarna Kovjoki och Markby i Nykarleby samt Karby i Pedersöre av Rudolf Olson.
Karl Björnvik.

Föreningar
Markby Ungdomsförening i Ungdomsrörelsen i Svenska Österbotten 1888—1938.
Markby i Huset mitt i byn av Bertel Nygård 1982.

Alla sidor där Markby nämns.Socklot

Socklot av Thure Sandvik i Den österbottniska byn. 1943

Allmänt
Tragiskt 150-årsminne i Socklot av Bengt Harald. 1854
Byskolläraren Erik Olins lif och värksamhet av Zachris Schalin. 1897
Från Soklot. 1913
Soklots insats i frihetskriget i Svenska skyddskåristen. 1922
Drunkningsolycka. 1924
Julstjärnor och jullyktor i Soklot by i Nykarleby socken av Yngvar Heikel. 1925
En ledsam historia från den tid då bilarna var försedda med fotsteg”. ÖP 1926
Notfiske och spritsmuggling. ÖP 1927
Från Soklot horisont. Österbottniska Pressen. 1934
Notdragning på Torsöfjärden av Åke Åström. 1939
Drunkningsolycka. 1942
Småprat från Soklot av ”Byns enda backstugusittare”. ÖP 1945
Bondbröllop av Ragna Ahlbäck. 1949
Jaktlagsbrott. 1949
Socklotpojken som blev norrman av J. L. Birck. 1954
Klassfoto 1954.
Erik Olin och hans byskola av J. L. Birck. 1954
Aktuellt från Socklot av Helen Segerstam. 1958
Julkort från Socklot av Gustaf Wik. 1959
Socklot- jordbrukar- och fiskarbyn som blev minkfarmseldorado av Bert. 1962
Socklots byrätts protokoll 1751—1761 av Ragna Ahlbäck. 1971
Spontan aktion av unga i nejden: Socklot-lokalen annorlunda allhus av Dan Kronqvist. ÖP 1978
Smeds-bladet nr 1–25. 1978–2001
Jakob Rijf i Uppslagsverket Finland. 1983
Balladen om Siimas-Fii och Sjunga-Matt av Anita Wikman. 1983
Socklot skola i Nykarleby 100 år av Nils Sundkvist. 1983
När hundra ryssar bodde i Socklot. Intervju med Frans Granvik i Nykarleby. 1991
Kyrkbyggmästaren Jacob Rijf av Håkan Ahlnäs. 2003
Nödlandning i Socklot 1943 av Leif Sjöholm. 2005
Smått och gott om posten i Socklot av Leif Sjöholm. 2010
Alfred från Socklot fick flygcertifikat redan 1918 av Leif Sjöholm. 2011
Notdragning av Kenneth Frostdahl. 2012
Vem bodde i huset? Gårdar och bybor i Socklot under 200 år. Presentation. 2012
Gamla stenfähus i Socklot byggda av grå granit – ”gråsten” av Lars Smeds. 2022
Filateli.


Genealogi
Smeds i Socklot. Hemman och släkt av Woldemar Backman.
Socklot. Hemman och husbönder 1548—1850 av Rudolf Olson.
Anfäder och ättlingar till August Wingren av Carl-Erik Wingren. Presentation.
Kyrkobyggarna Rijf av Lars Smeds. Presentation.
Kronolotsarna från Ahlnäs av Lars Smeds.

Föreningar
Socklot Ungdomsförening i Ungdomsrörelsen i Svenska Österbotten 1888—1938.
Soklot ungdomsförenings förstamajfirande. 1912
Nykarleby Landskommuns skyddskår i Svenska skyddskåristen. 1922
Socklot nya ungdomshus. 1932
Nykarleby-nejdens femte sång- och musikfest i Soklot i Österbottniska Posten 1932.
Socklot uf vaknar igen. 1976
Socklot Sångkör aktiv under trettio år av Helen Segerstam. 1981
Socklot uf i Huset mitt i byn av Bertel Nygård 1982.
Minnesruna över Helen Segerstam. 1983

Grisselören
Grisselören av Uno Backlund. 1928
Grislöun av Henrik Wik. 1949
Fårskall i Soklot skärgård av Henrik Wik. 1949
På Grisselön av Etel Sjöholm. 1953
Grisselön av Evert Wikström. 1955
Sommarfesten på Grisselön i Österbottniska Posten. 1957
Framåt mot okänt mål av Vilhelm Nyby. 1958
Sommargäster ger liv och färg åt idylliska fiskeläget Grisselön av Peter Strömsnäs. 1960
Hav sand och bruna klippor gör Socklot till villaparadis av Peter Strömsnäs. 1960?
Duktig H:fors-flicka simmande över till Hällgrund i Österbottniska Posten. 1966.
Bandbebyggelsen i Soklot. 1994
Grisselörens fiskehamn och stugbebyggelse. 1994
Tema Grisselören av Karl Åke Åström. 2011
En båthistoria när termometern visar –23 grader den 11 februari 2011 av Lars Pensar.
”Rompularen”, en död skrake och storsikar av Leif Sjöholm i Pedersöre. 2012

Minnesmärken
Rijf minnesmärke vid Gammelgården av Lars Smeds. 2019

Alla sidor där Socklot nämns.

Webbplatsen Socklot - en by i medvind.
Ytterjeppo

Allmänt

Genealogi
En släkt Björklunds stamtavla av Woldemar Backman.
Några blad ur kronohemmanet Leväläs historia av O. S-g.

Föreningar
Ytterjeppo Ungdomsförening i Ungdomsrörelsen i Svenska Österbotten 1888—1938.
Ny danspaviljong i Ytterjeppo? i Österbottniska Posten. 1969
Ytterjeppo i Huset mitt i byn av Bertel Nygård 1982.

Övrigt
Gunnar Nylund har skrivit mycket om Ytterjeppo.
Ytterjeppo hängbro. 1927
Rånmordet. 1930
Ytterjeppo bygger ut paviljongen: Lika bra utrymmen som ett samlingshus. 1978
1 100 honor klarar familj och Största exporten av päls i världen i Svenska Dagbladet 1979.
Blodiga dåd och störd julfrid i Mellersta Österbotten. 1882
En österbottnisk kärnkarl - Konduktör Jakob Kronlund av Christer Boucht.

Alla sidor där Ytterjeppo nämns.

Ytterjeppo - Vår by vid älven på Facebook.


Läs mer:
Finlands svenska folkdiktning II Sägner.
(Inf. 2007-08-08, rev. 2023-12-17 .)