”Fornfyndet” höggs till ved

Med anledning av en notis, som gått genom pressen om en jordbrukare från Markby i Nykarleby landsförsamling, som för en tid sedan i en mosse funnit en egendomlig båt, förfärdigad av en enda trädstam, och sedan upphuggit den, meddelar en insändare i Vbl, att ingen stor skada skett. Sådana fornfynd finns det många av.

Enligt beskrivningen var den uppbrända ekstocken en s.k. ”haapi”, av en enda aspstock urhålkad liten båt. Sådana tillverkas ännu i Siikais socken. De urholkas ur en enda stam, som inför kolmilans hetta bändes ut och samtidigt svedes invändigt. De äro förtjusande farkoster, liknande en hästsko, bära en à två personer och paddlas fram i de minsta åar och bäckar. De svartna av ålder som aspvirke gör. Vbl:s insändare har sett sådana med inristade årtal från 1700-talet ännu i bruk. De äro så gott som eviga.


Efter 1809 (1928, Hufvudstadsbladet den 4 september).


Läs mer:
Otroligt men sant i Österbottniska Posten.
Fler fynd.
(Inf. 2014-05-07, rev. 2020-01-16 .)