Otroligt men sant

Från Markby berättas följande: En jordbrukare därstädes påträffade för någon tid sedan, vid utdikning av en mosse, omkring 1,5 meter under jordytan, en egendomlig båt. Denna var ungefär 2,5 meter lång, 90 cm bred och 35 cm hög och förfärdigad av en enda väldig trästam. 
     Urgröpningen hade verkställts med eld, samt därefter jämnats med något eggverktyg. Båten var förövrigt alldeles hel och virket hårt och fast.
     Läraren i grannbyn, som underrättats om fyndet, uppmanade jordbrukaren ifråga att tillvara ta tillvara det rara fyndet och uppbevara detsamma.
     Efter att läraren återvänt från en resa, och stod i beråd att omhänderta farkosten, fick han till sin förvåning och harm reda på, att båten sönderhuggits till ved — och uppbränts!


Österbottniska Posten den 24 augusti 1928.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.Läs mer:
”Fornfyndet” höggs till ved i Efter 1809.
Hilding Wiklunds äsping av Lars Pensar.
Andra båtfynd.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.

Äsping på wikipedia.
(Inf. 2014-05-07, rev. 2014-05-11 .)