Nykarleby barnhem skall bygga nytt

Nykarleby barnhem, som grundades av fröken Anna Nordqvist, har länge hyst byggnadsplaner, ty huvudbyggnaden, som vi ser på bilden, är ett lappverk, som tillkommit under trycket av en dålig ekonomi. Numera står som bekant en förening bakom barnhemmet och det är meningen att bygga ett nytt barnhem på den gamla tomten. Rivningen av uthusen har påbörjats och en del byggnadsarbeten kommer att påbörjas redan i höst. Det projekterade nya hemmet kommer att i uppförande kotsa c. 15 milj. mk.Barnhemmet.
Barnhemmet.


"Hbl-foto o. text: Bert". d.v.s. Vilhelm Nyby i Hufvudstadsbladet, fredagen den 20 oktober 1961.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Barnhemmet av Erik Birck.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2005-12-11.)