Vilhelm Nyby 1919–2001


Vilhelm Nyby föddes i en jordbrukarfamilj, Vexala, Munsala den 26 december 1919, levde de sista decennierna i Nykarleby, där han avled den 5 maj 2001. Redan som mycket ung började han skriva dikter och bygdebrev till olika tidningar. Han hade en medfödd känsla för versfötter och rim.

Många av hans dikter skrevs av och lästes flitigt av unga på 1940- och 1950-talen. Han skrev också många beställningsverk som t.ex. festdikter. Som ung började han i Kock- och stewardskolan i Helsingfors. Han ville se världen och skriva reseskildringar till finlandssvenska tidningar. Kriget avbröt skolgången. Trots att han var pacifist tvekade han inte då inkallelseordern kom. Han tillbringade sina bästa ungdomsår vid fronten.

Vägen till journalistiken var lång. Han började som korrekturläsare på Jakobstads Tidning. Dragningen till jorden blev för stark så han köpte ett jordbruk i hembyn Vexala. Vid sidan av bondegärningen skrev han notiser till många tidningar. Redaktör för tidningen Österbottniska Posten blev han 1955. Där stannade han tills han blev lokalredaktör för Huvudstadsbladet 1962. Genom Hbl fick han en stor läsekrets och det var viktigt för honom att beskriva skeendet i Österbotten för denna större publik. Han byggde broar mellan landskapen.Uppgifter av sonen Mats Nyby i april 2004.
N. använde ibland signaturen Bert.


Läs mer:
Minnesruna i SFV kalender av Alf Snellman.
Poesi.
Prosa.
Tivolitält.
Flora.
Medlem i kommittén för firandet av stadens 350-års jubileum.
(Inf. 2004-04-25, rev. 2020-01-29 .)