Nejonögonfiske tradition i Nykarleby

I århundraden har invånarna i staden Nykarleby ägnat sig åt nejonögonfiske. I älven finns goda fångstplatser i forsarna och trots att fångsterna minskat märkbart under årens lopp finns det fortfarande mången inbiten nejonögonfiskare i staden. En av dem är Mikael Mårtens. Varje höst när kvällarna blir mörka söker han fram sina speciella fångstredskap. Det har han gjort ända sedan han var liten pojke. Ren nejonögonfisket är ett kapitel för sig och endast den erfarne och inbitne fiskaren kan ge en detaljerad bild av fångstmetoden.
     — Jag har i dessa dagar satt ut de första kassarna, omtalar herr Mårtens. Sammanlagt brukar han fiska med ett tiotal s.k. språtakassar under högsäsong. Det går emellertid inte att slänga ut fångstdonen var som helst i älven. Nejonögat trivs bäst i strömdrag och forsar. En av de bättre fångstplatserna i Nykarleby älv finns i Ragnö fors. Där har han fiskat ända sedan barnsben. Lönande kan man ingalunda säga att fisket är numera, därtill är fångsterna för små, men det har i alla fall sin tjusning. I den gamla goda tiden hände det ibland att han fick ända upp till 200 i en kasse. Men då var de nog så tätt packade som sardiner i en burk. Det märkliga med nejonögonen är att man inte säljer dem kilovis, priset räknas alltid per exemplar.
     Mikael Mårtens säljer oftast nejonögonen färdigt tillredda. Tillredningen är en ytterst vidlyftig procedur. Först skall de rengöras och sköljas med kalkvatten. De måste då vara levande. Sedan rensas de och saltas varefter man steker dem i bakugn på glöd. Till sist lägger man dem i en lag som är tillredd av ättika, lagerbärsblad, dill och peppar. Färdigt tillrett är nejonögat en delikatess, framhåller den idoge nykarlebyfiskaren avslutningsvis.Mikael Mårtens sätter upp några "språtakassar" i Ragnö-forsen i Nykarleby älv.
Mikael Mårtens sätter ut några ”språtakassar” i Ragnö-forsen i Nykarleby älv.


Hufvudstadsbladet, den 27 september 1962.
Ur Margareta Storås klippsamling.


Enligt en artikel i en svensk tidning om nejonögonfiske i Älvkarleby av A. H—g, används även en annan måttenhet för nejonögon:

Vad måttenheten ”bast” — 24 stycken — beträffar, kommer den från de munkar, som under medeltiden höll uppsikt över kyrkans fiske. De trädde upp nejonögonen på bastrep och fann tydligen att 24 fiskar var en lämplig börda. Än i dag används munkarnas räknesätt, fast man lagt bort repen.

I Nordisk familjebok finns uppgiften att bast även används för andra småfiskar.


Läs mer:
Inehållsförteckning till kapitlet Nejonögon.
Vigselnotis.
Eftersom artikeln råkade publiceras på Mikaels sonsons födelsedag, blir det en länk till en sida där han figurerar.
Mika var skeppare på en stevedorebåt.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2007-03-11, rev. 2018-01-08.)