Topelius upptagen bland Unescos världsminnen

Zacharias Topelius verk och gärning är en levande del av det finländska kulturarvet. På tröskeln till författarens 200-årsjubileum får det nu officiell status som kulturarv.


Det är Svenska litteratursällskapet (SLS) som i ett pressmeddelande på sin webbplats [2014-04-18] gläds åt att Zacharias Topelius arkiv ingår i den första förteckningen över finländska världsminnen.

Zacharias Topelius inflytande på Finlandsbilden är svårt att överskatta”, skriver SLS och tillägger att arkivmaterialet ”avspeglar generationers liv och verk, framväxten av Topelius författarskap, hans insatser som tidningsman, akademisk lärare, folkbildare och som en av nationen Finlands arkitekter”.

Världsminnesprogrammet (Memory of the World) samordnas av Unesco, FN-organet för utbildning och kultur. Unesco arbetar för att bevara många olika typer av världsarv, och i det arbetet ingå numera också att säkra världens skriftliga kulturarv, till exempel genom att digitalisera samlingar och arkiv och göra dem internationellt tillgängliga.

Arkivmaterialet om Topelius finns i Nationalbibliotekets och SLS ägo, och delar av det kan bli digitalt tillgängligt tack vare institutionernas långvariga samarbete. Den historisk-kritiska utgåvan Zacharias Topelius Skrifter (topelius.fi) är fritt tillgänglig och utges av SLS sedan 2010. Topelius korrespondens med förlag och översättare, sammanlagt 990 brev, utkom 2013 och 2015. Av de 3 500 sidorna med föreläsningar i geografi och historia utkommer största delen i höst. Topelius korrespondens med sina föräldrar och hans dagböcker 1832–1840 utkommer hösten 2018.

Zacharias Topelius föddes i januari 1818 och dog 1898.Hufvudstadsbladet, webbupplagan den 21 april 2017.

Läs mer:
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2017-04-23, rev. 2017-04-24 .)