— Eldsvåda utbröt i går på aftonen i ett Josef Herler tillhörigt ölbryggeri beläget å Nygårds hemman invid Nykarleby. Mälteriet hade inom kort nedbrunnit men bryggeriet är till största delen räddadt. Hela bryggeriet är försäkradt för 26,000 mark i försäkringsaktiebolaget  Skandia.


Helsingfors Dagblad sid 3, söndagen den 4 januari  1885 på Historiska tidningsbiblioteket.


Enligt Nordeas penningvärdekalkylator motsvarade försäkringen 131 666,73 € i penningvärdet 2013.


Läs mer:
Herlers bryggeri.
Fler eldsvådor.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2014-11-26, rev. 2022-01-05.)