Oljemålningar och akvareller av Hilda Olson

av

Torkel HellströmOLJEMÅLNINGAR

[Kursiv= vyer från Nykarleby.]


1.

Flickan med blommorna. Kopia efter E. J. Löfgren. Utlottad vid Finska Konstföreningens exposition 1858 som vinst n:o 5. Tillhört professor Woldstedt.
2. Utsikt över Högbacka utanför Nykarleby från Kuddnäs, 1899. Tillhör fru Hulda Olson, Nykarleby.
3. Utsikt från Åminne mot Skataudden och sundet mellan densamma och Leppogubben, 1901. Tillhör fru Hulda Olson, Nykarleby.
4. Självporträtt. London 1885. Tillhör fru Hulda Olson, Nykarleby.
5. Porträtt av sjökapten Oscar Olson. 1901. Tillhör fru Hulda Olson, Nykarleby.
6. Porträtt av sjökapten Oscar Olson, 1902. Tillhör fru Hulda Olson, Nykarleby.
7. Porträtt av fru Charlotta Olson, född von Schantz, 1900. Tillhör fru Hulda Olson, Nykarleby.
8. Porträtt av sjökapten Olof Olson, 1900. Tillhör fru Hulda Olson, Nykarleby.
9. Porträtt av fru Karin Olson, född Palm, Loilax, 1859. Tillhör fru Hulda Olson, Nykarleby.
10. Porträtt av stadsfiskal Fritz Olson, 1901. Tillhör fru Hulda Olson, Nykarleby.
11. Porträtt av fru Anna Olson, född Appelberg, 1901. Tillhör fru Hulda Olson, Nykarleby.
12. Interieur från skäristugan å Björkholmen, 1905. Personer: Fritz Olson, Anna Olson, Hulda Hällstrand, Jarl Olson, Leo Strengberg och Hilda Olson. Tillhör fru Hulda Olson, Nykarleby.
13. Huvud av Bernhardinerhund, London 1880. Tillhör frk. Annie Hongell, Gamlakarleby.
14. Lybeckska gården i Nykarleby, 1860. Tillhör frk. Annie Hongell, Gamlakarleby.
15. Porträtt av lots. Tillhör frk. Annie Hongell, Gamlakarleby.
16. Madonna, (kopia). Tillhör frk. Annie Hongell, Gamlakarleby.
17. Porträtt av fru Olga Backlund (f. 11 juni 1847, död 1862). Tillhör frk. Annie Hongell, Gamlakarleby.
18. Fåglar, (vinterbild). Tillhör frk. Annie Hongell, Gamlakarleby.
19. Åskan, (i symbolisk framställning), London 1884. Tillhör frk. Annie Hongell, Gamlakarleby. 20. Vinterbild, Helsingfors 15 dec. 1865. Tillhör frk. Annie Hongell, Gamlakarleby.
21. Sovande katt, (kopia efter A. von Becker), utlottad på Konstföreningens lotteri i mars 1867.
22. Tvänne postförare, den ena i Munsala den andra i Vörå dräkt. Tillhör bibliotekarie Viktor Sund, Jakobstad.
23. Porträtt av konsul Carl Grundfeldt, London 1881. Tillhör mag. T. Hellström, Nykarleby.
24. Porträtt av konsulinnan Pauline Grundfeldt, Nykarleby 1900. Tillhör mag. T. Hellström, Nykarleby.
25. Porträtt av fru Sophia Catharina Lybeck, född Holmberg, 1792—1859, (målat efter minnet i London, 1899). Tillhör mag. T. Hellström, Nykarleby.
26. Björkholmarna i Nykarleby skärgård, 1906. Tillhör trädgårdsm. Vald. Bergman, Nykarleby.
27. Österbottnisk bonde, (vinterbild). Tillhör fru Rosa Dyhr-Lundvall, Nykarleby.
 AKVARELLER.

28.

Mitt hem i Nykarleby, 1848. Ett försök utan att ha åtnjutit någon undervisning i teckning, blott hvad ögat såg. Tillhör frk. Annie Hongell, Gamlakarleby.

29. Juthbacka och Brunsholmen, 1848. Personer: Baron S (tromberg), H:ding D., R. S., C. R. S., L. L. (Lina Lybeck, och sist P. A. L. (Petter August Lybeck). Tillhör frk. Annie Hongell, Gamlakarleby.
30. Skäristuga och båt med 5 personer. Tillhör frk. Annie Hongell, Gk:by.
31. Häst och släde, 1870. Tillhör frk. Annie Hongell, Gk:by.
32. En grupp träd. Tillhör frk. Annie Hongell, Gk:by.
33. Domherre. Dordrecht maj 1892. Tillhör frk. Annie Hongell, Gk:by.
34. Sököudde. Målat Sököudde (Drumsö) 20 juli 1872. Tillhör frk. Annie Hongell, Gk:by.
35. Vikingaskepp, 1885. Tillhör frk. Annie Hongell, Gk:by.
36. Hamnparti, Rotterdam. Tillhör frk. Annie Hongell, Gk:by.
37. Clas Flemmings likfärd, 1877. Tillhör frk. Annie Hongell.
38. Villan "Myggan" å Alörn utanför Nykarleby. Tillhör mag. T. Hellström, Nykarleby.
39. Kapten. Pennteckning, Ostende 9 sept. 1885. Tillhör frk. Annie Hongell, Gk:by.
40. Karrikatyr av Herpman, Nykarleby. Tillhör Kuddnäs.
41. Karrikatyr av Herpman, Nykarleby. Tillhör mag. T. Hellström, Nykarleby.
42. S:t Margaretha Bay. Berglandskap. 20 Juni 1897. Tillhör hr Henrik Österlund, Nykarleby.
  Akvareller målade under resorna 1860 och 1864. Se H. O-s dagbok. Tillhöra frk. Annie Hongell, Gamlakarleby.
43. Donau ångaren Scechiny, d. 11 jan. 1860.
44. Orzova. 15 juni, Widdin, 16 juni 1860. Lotsen Dobriano.
45. Galatz, 22 juni 1860. Ångaren Mitridat.
46. Ak Medsche, Krim 1864.
47. Ariff Golava. Borgmästaren i Simferopol, Aluschta i april 1861.
48. Ariff Obdurman Ogla aus Bujuk Lambath. Karabagh 1864 d. 8 april.
 

Dessutom 11 st. akvarellbilder föreställande Nykarlebybor på 1850-talet vilka tillhöra mag. T. Hellström och ett 50-tal dylika vilka tillhöra frk. Annie Hongell.
[Doktors Stina]

  Kyrkan i S:t Brélade i Jersey. Akvarell 11 sept. 1893.


Åminne gårdTorkel Hellström (1939) Från gångna tider i Nykarleby I. Övertryck från Österbottniska Posten. Tillhör kapitlet Hilda Olson.

Hellströms artikel När "Andrasjön" blev till avslutades med "Ett antal tavlor tillföllo vid hennes död genom testamentarisk donation Svenska Folkskolans Vänner i Helsingfors."
(Inf. 2004-05-17, rev. 2020-02-08.)