Svenska Österbottens Historia del V


Boken är uppdelad i huvudkapitlena Kyrkor och klockstaplar i svenska Österbotten av Lars Pettersson och Om den skulpterade och målade inredningen i svenska Österbottens kyrkor av Kari Appelgren.


Lars Pettersson

Kapitlet Nykarleby kyrka av år 1708.
Blockpelarkyrkor i kapitlet Kring träkyrkorna och stensakristian i Vörå samt blockpelarkyrkans första framträdande.
Den första kyrkan i kapitlet Senare långkyrkor med blockpelare.
Rijfarna i kapitlet Gustavianska kyrkobyggen.
Den gamla klockstapeln i kapitlet Gammalmodiga klockstaplar.


Kari Appelgren

Delar ur kapitlet Medeltiden, polykrom skulptur i trä.
Predikstolar och altaruppsatser, Daniel Hjulström och takmålningarna i Nykarleby kyrka samt Johan Alm ur kapitlet Renässans och barock.
Rijfarna i kapitlet Klassicismen.


Läs mer:
Kyrkan i kapitlet Fakta.